Beperking PGB in buitenland in strijd met EU Patiëntenrichtlijn

jan 7, 2015

Een Nederlandse patiënt laat zich behandelen in Portugal. Hij beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB) op grond van de AWBZ en mag dus zelf zijn zorg regelen. Hem wordt echter medegedeeld dat het niet is toegestaan om de zorg in Portugal langer dan 13 weken uit het PGB te betalen. Is dit in strijd met het recht op vrij verkeer van goederen en diensten binnen de EU? Ja, aldus de rechter.

De uitspraak is van groot belang voor al die mensen die met behulp van het PGB zorg in (willen) kopen in het buitenland. Het moet uiteraard wel gaan om AWBZ-zorg, maar als dat het geval is dan kan het zorgkantoor, dat de PGB-AWBZ regeling uitvoert, daar volgens de rechtbank niets tegenin brengen.

Bron: recht.nl 7 januari 2015

0 reacties