Procedure De Ruyter: bevoegdheid van Frankrijk om premies CSG/CRDS c.a. te heffen over inkomsten van niet in Frankrijk verzekerde personen. Belangrijk nieuws voor tweede huizenbezitters en verdragsgerechtigden

Op 26 februari 2015 heeft het Hof van de Europese Unie Frankrijk veroordeeld wegens het heffen van sociale premies over vermogensinkomsten van onze landgenoot De Ruyter. De Ruyter woont in Frankrijk, maar is in dienstbetrekking in Nederland. Hij valt daarom verplicht onder de Nederlandse sociale verzekeringen op grond van de EU-verordening (EG) 1408/71. Frankrijk hief echter toch premies CSG en CRDS en andere sociale heffingen tot een totaal van 15,5% over de lijfrentetermijnen die De Ruyter ontving. Frankrijk beschouwde die premies en heffingen als belastingen, of tenminste als heffingen die niet onder de verordening 1408/71 vallen. De Ruyter besteed de heffingen. Hij stelde dat ze wel onder de verordening vallen en dat Frankrijk ze op grond van artikel 13 van de verordening (verbod op dubbele heffing van premies) niet mag heffen.

De Ruyter heeft dus gelijk gekregen van het Hof. Ook al kan niemand rechten ontlenen aan de betaling van premies CSG/CRDS, het blijven premies die dienen om de tekorten in de sociale zekerheid in Frankrijk aan te vullen. Het zijn geen belastingen die buiten de verordening vallen. De Franse regering heeft laten weten dat ze de einduitspraak van de Franse Conseil d’État afwacht. Maar de regering benadrukt dat ze de uitspraak loyaal zal uitvoeren.

Het belang van deze zaak gaat veel verder dan alleen de heffing van 15,5% over lijfrente inkomsten van iemand die elders sociaal verzekerd is. Het gaat ook en vooral om de heffing van die premies over de plus-value bij verkoop van een tweede woning van inwoners van Nederland in Frankrijk en over de huurinkomsten van zo’n woning. Verder is de verwachting dat de Franse regering ook de heffing achterwege zal laten van dezelfde premies over vermogensinkomsten van verdragsgerechtigden. Die zijn weliswaar sociaal verzekerd in Frankrijk maar ze betalen wel Nederlandse ziektekostenbijdragen (ZVW en WLZ) aan het Zorginstituut Nederland (ZIN).  Die bijdragen betaalt het ZIN door aan Frankrijk. Als de verdragsgerechtigden nu ook via de premies CSG/CRDS moeten blijven bijdragen aan de Franse sociale zekerheid, en met name aan de Franse ziekenfondsen, betalen ze twee keer voor hun ziektekosten. En dat is weer in strijd met andere, oudere rechtspraak van het EU-Hof.

Als u premies CSG/CRDS heeft betaald over uw vermogensinkomsten en u behoort tot één van bovenstaande groepen, is het zaak tijdig en goed gemotiveerd bezwaar aan te tekenen tegen de heffing van die premies.

Bron: Nico Roos © 2015 CDBconseil EIRL. (bericht van 19 maart 2015).

0 reacties