Nieuw Nederlands stelsel voor buitenlandse belastingplichtigen

apr 16, 2015

“Sinds 1 januari 2001 konden buitenlandse belastingplichtigen opteren om in Nederland als een binnenlandse belastingplichtige te worden behandeld. Talrijke Belgische inwoners die in Nederland werkten, maakten gebruik van deze regeling. Het voordeel van de uitoefening van dit recht bestond erin dat de belasting in Nederland werd berekend alsof de betrokkene inwoner van Nederland was. Daardoor had men recht op de aftrekposten waarop ook een inwoner van Nederland recht heeft. Zo kon men bv. de hypotheekrente in verband met de eigen woning in België in aftrek brengen van de Nederlandse inkomsten.

De Nederlandse wetgever heeft deze regeling met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft. In de plaats daarvan is het stelsel van de ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ ingevoerd. Een ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ geniet een aantal voordelen in vergelijking met een ‘gewone’ buitenlandse belastingplichtige. Zo kan hij bepaalde aftrekposten in aanmerking nemen, zoals de hypotheekrente voor de eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen en de persoonsgebonden aftrek, maar slechts voor zover deze aftrekposten niet in de eigen woonstaat in aanmerking genomen kunnen worden.”

Lees verder in de bron: BDO, 16 april 2015

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.