Cour d’Appel Bordeaux 25 juni 2015: arrest De Ruyter over premies CSG/CRDS geldt ook voor verdragsgerechtigden

jun 25, 2015

Het gerechtshof te Bordeaux heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of verdragsgerechtigden nu wel of niet premies CSG/CRDS moeten betalen over hun vermogensinkomsten (plus value, lijfrenten, huurinkomsten, renten, dividenden). Die vraag was niet beantwoord in het arrest De Ruyter en ook niet in de daarop volgende eensluidende uitspraak van de Conseil d’État. Met verdragsgerechtigden bedoel ik hier inwoners van Frankrijk met een pensioen uit Nederland die sociale bijdragen voor de ZVW en de WLZ moeten betalen aan het Zorginstituut Nederland.

Het antwoord is er nu: volgens het gerechtshof in Bordeaux zijn verdragsgerechtigden net als personen die niet in Frankrijk sociaal verzekerd zijn geen premies CSG/CRDS verschuldigd over hun vermogensinkomsten voor de jaren waarvoor het arrest geldt (2012 t.m 2015).

Lees hier de uitspraak van het Franse gerechtshof d.d. 25 juni 2015.

Het is zaak bezwaarschriften in te dienen over aanslagen CSG/CRDS uit het verleden. U kunt in ieder geval nog tot eind 2016 bezwaar (laten) indienen over aanslagen premieheffing over 2013. De termijn vervalt namelijk 2 jaar na het jaar waarin de premies invorderbaar zijn geworden. Aanslagen premieheffing over 2013 zijn in 2014 invorderbaar geworden. Voor de belasting over de plus value is 2014 het oudste jaar omdat de premies daarover direct bij de transactie waren verschuldigd.

Aanwijzingen van de Franse fiscus voor de indiening van een bezwaarschrift vindt u in dit persbericht van het Franse Mininsterie van Financiën. Het in dit persbericht genoemde bewijs van verzekering kunt u opvragen bij de SVB te Breda. Vraag om een in het Frans gestelde verklaring.

Bron: Nico Roos © 2015 CDBconseil EIRL (dit bericht is door Nico Roos geüpdate op 14 februari 2016 i.v.m. de laatste passage).

0 reacties