Woonachtig in Duitsland? Maak uw testament naar Duits recht op!

sep 7, 2015

“Nieuwe EU-richtlijn voor grensoverschrijdende nalatenschappen. Ieder land heeft zijn eigen regels van erfrecht. In de meeste gevallen woont de erflater op het moment van overlijden in het land waarvan hij ook de nationaliteit bezit.

Dan bestaat er geen onduidelijkheid. Overlijdt er echter een Nederlander die woonachtig is in Duitsland, dan is niet automatisch het Nederlands recht op de regeling van de nalatenschap van toepassing. Integendeel. Sinds midden augustus 2015 bepalen EU-regels dat vanaf het moment van verhuizing naar en aanmelding in een andere lidstaat het “recht van de vaste verblijfplaats” van toepassing is. Een voorbeeld: leeft en sterft een Nederlander in Duitsland, is voor diens complete nalatenschap volgens de nieuwe regelingen Duits recht van toepassing, en wel vanaf de eerste dag dat deze Nederlander zijn vaste verblijfplaats in Duitsland onderhoudt en niet meer, zoals voorheen, wanneer de erflater zich direct voor zijn dood tijdens een periode van minimaal 5 jaar zonder onderbreking in Duitsland had opgehouden.”

Lees verder in de bron: Strick advocaten, Kleef, 7 september 2015 (Alexander Crämer)

0 reacties