Kamer besluit: zorgkosten buiten Europa blijven alsnog in het basispakket

Zorgkosten die mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa maken behoren vanaf 1 januari 2017 niet meer tot het basispakket. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het wetsvoorstel volgt direct uit een afspraak in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I dat later is overgenomen door de huidige regering. Met de beperking van de zogenaamde werelddekking is een besparing van 60 miljoen euro per jaar gemoeid.

Reisverzekering of aanvullende verzekering
Veel mensen die buiten Europa reizen hebben nu ook al een aanvullende dekking voor zorgkosten vanuit hun aanvullende verzekering of reisverzekering. Op dit moment worden deze kosten ook deels vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de polis. In elk geval is deze niet hoger dan de Nederlandse tarieven. Aan deze vergoeding vanuit het basispakket komt met dit wetsvoorstel een einde. Volgens het kabinet hoeven zorgkosten die buiten Europa gemaakt worden niet collectief te worden betaald. Mensen die buiten Europa reizen zijn daarvoor aangewezen op een aanvullende verzekering of een reisverzekering.

Uitzondering
De beperking van de werelddekking geldt niet voor mensen die voor hun werkgever of uit hoofde van beroepsuitoefening in het buitenland verblijven en hun zvw-verzekerde gezinsleden. Er is ook een uitzondering wanneer iemand zorg nodig heeft die wel in het pakket zit, maar die alleen buiten Europa verkrijgbaar is.

KOMMENTAAR VAN HET VNGS BESTUUR.

In het verleden heeft onze Vereniging/Stichting er bij herhaling op gewezen dat het voor de verdragsgerechtigden onmogelijk was buiten de verdragslanden te reizen, omdat we dan ongedekt zouden zijn tegen ziektekosten. De reiskostenverzekeringen die werden aangeboden verklaarden wij tot “gebakken lucht” omdat in die polissen als voorwaarde werd gesteld dat een onderliggende ziektekostenverzekering aanwezig moest zijn. Deze laatste voorwaarde stelde verzekeraars in staat om buiten de EU gemaakte ziektekosten te kunnen verhalen bij de ziektekostenverzekeraar (het recht van regres).

Verdragsgerechtigden (bv. gepensioneerde Nederlanders die in Spanje wonen en uit Nederland pensioen of AOW ontvangen) hebben weliswaar toegang tot de publieke zorg maar dat “recht” werd door reiskostenverzekeraars NIET geaccepteerd als een equivalent voor een echte ziektekostenverzekering. Die reiskostenverzekeringen, bv van de Europeesche hadden dus geen enkele waarde, omdat deze groep van verdragsgerechtigden niet kon voldoen aan de gestelde voorwaarde: er werd dus betaald voor gebakken lucht. We hebben bij herhaling daartegen gewaarschuwd.

NL ziektekostenverzekeringen, die wij als verdragsgerechtigden niet kunnen afsluiten, bieden wél dekking buiten de z.g. verdragslanden dus die hadden dat probleem niet aangezien de reiskostenverzekeraars het recht van regres konden uitoefenen.

Dat houdt dus nu op: ook NL ziektekostenverzekeringen bieden geen dekking meer buiten de verdragslanden. Dat betekent dat ook de in Nederland verzekerden een reiskostenverzekering zullen moeten afsluiten voor ziektekosten buiten Europa. Dat zal automatisch gaan betekenen dat de premies voor de reiskostenverzekeringen nu een ziektekostencomponent zal moeten gaan bevatten en daardoor waarschijnlijk behoorlijk veel duurder zal gaan worden.

Voor ons, verdragsgerechtigden, zal dit gaan betekenen dat reiskostenverzekeringen die vanaf 2016 zullen worden afgesloten genoemde voorwaarde van het hebben van een NL ziektekostenverzekering niet meer zal kunnen bevatten, zodat ook wij wél die verzekering zullen kunnen afsluiten waaraan echter wel een prijskaartje zal gaan hangen omdat reiskostenverzekeraars de ziektekosten niet meer kunnen verhalen op de ziektekostenverzekeraars.

Het bestuur.

Naschrift (juli 2017): inmiddels is het betreffende wetsvoorstel in Nederland alweer van tafel. U leest hier hoe het nu zit met de (niet) vergoeding van zorgkosten buiten de EU.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.