Tien jaar zorgstelsel: meer betalen, niets bepalen. Hoe lang nog?

“Het zorgstelsel is tien jaar na invoering impopulair bij het gros van de Nederlanders. Geen wonder als je bedenkt hoe diep we dat stelsel voelen waar het pijn doet: in de portemonnee. Maar ook de inrichting van de zorg staat de burger tegen. Als dat maar goed blijft gaan.

Met het aanbreken van 2016 vierden we de tiende verjaardag van het Nederlandse zorgstelsel: een uniek experiment van marktwerking gemengd met overheidsbemoeienis. Maar het gros van de inwoners van ons land is niet bepaald in de feeststemming vanwege dit gegeven. Voor hen valt er dan ook niet veel te vieren. De zorglasten blijken in het afgelopen decennium onder het nieuwe stelsel namelijk ingrijpend richting de burger te zijn verschoven, onthulde Follow the Money maandag. De huishoudens moeten ten opzichte van de ‘ziekenfondstijd’ bijna acht procent extra betalen; in 2004 was dit nog 46,6 procent ten laste van de burger, in 2012 was dit 54,2 procent. Ook groeiden de zorglasten zelf nog eens tot ze in 2012 bijna anderhalf maal zo hoog waren als in 2004, waarmee het aandeel van burgers met in totaal zo’n 20 miljard euro toenam. Werkgevers en overheid kregen echter beide een kleiner aandeel in de kosten.”

 

Lees verder in: FTM (Follow the money), Eelke van Ark, 12 januari 2016

0 reacties