Nog steeds geen duidelijkheid over reisverzekeringen buiten de verdragslanden

Tijdens de bijeenkomst in Barcelona september 2014 waar wij overlegden met o.a. vertegenwoordigers van VWS en het ZIN werd uitvoerig stil gestaan bij de onmogelijkheid voor de verdragsgerechtigden om een reisverzekering af te sluiten buiten de verdragslanden. In het verslag daar werd daarover het volgende vermeld:

Zorg buiten de EU/reisverzekeringen

Zonder onderliggende basisverzekering is het vrijwel uitgesloten om een reisverzekering af te sluiten. Op de onderliggende verzekering wordt een deel van het risico afgewenteld. Met het voornemen om de werelddekking van de Zvw te beperken tot een Europadekking, hebben Zvw-verzekerden bij reizen buiten de EU straks ook geen onderliggende basisverzekering meer en is er geen materieel verschil meer met de verdragsgerechtigden. Dit zal in Nederland aanleiding zijn voor verandering van de reisverzekeringsprodukten. ZIN wordt verzocht na te gaan hoe de reisverzekeraars daar in de nationale situatie mee omgaan. Verder wekt de informatie op de ZIN website nog steeds ten onrechte de indruk dat het mogelijk is om een reisverzekering af te sluiten.

Sindsdien is dit onderwerp niet verder gekomen. Het Bestuur heeft geprobeerd onze belangen bij verzekeraars aan de orde te stellen. U kunt dat nalezen in deze brief van de VBNGB aan het Verbond van Verzekeraars op 6 december 2015. Uit deze brief komt naar voren het feit dat dit niet de eerste keer is dat wij dit probleem voorleggen doch echter opnieuw mochten wij geen enkele reactie ontvangen hetgeen in het maatschappelijke verkeer toch wel gebruikelijk is. Wij zijn daarom ook bang dat er geen enkele aandacht besteed gaat worden aan het vinden van een oplossing voor onze problematiek.

Toen wij dit probleem voorlegden aan het “bevoegd orgaan” Zilveren Kruis werd ons geadviseerd het Allianz product te gebruiken. Echter een van de voorwaarden is dat afsluiten slechts mogelijk is tot 70 jaar hetgeen voor onze doelgroep geen oplossing is.

De Barcelona bijeenkomst ligt inmiddels al weer ruim 1 ½ jaar achter ons en aangezien de dekking van de NL-zorgverzekeringen voor residenten van Nederland buiten de EU landen eind van dit jaar zal ophouden, nemen wij aan dat er  inmiddels al wel een beeld is hoe toekomstige reiskostenverzekeringen eruit gaan zien. Informatie hierover is echter nog schaars.

In de huidige situatie wordt de bewegingsvrijheid van de verdragsgerechtigde beperkt tot de verdragslanden. Tijdens een vergadering in Brussel zo´n 7 jaar geleden, werd dit probleem door ons al op tafel gelegd hetgeen toen werd afgedaan met een “weeffout in de verordening” waarnaar gekeken zou worden. Uitgangspunt is en moet blijven om dezelfde regels toe te passen op gepensioneerde verdragsgerechtigden bij reizen buiten de EU/EER als de ZVW verzekerden.

Er gaat nu een nieuwe situatie ontstaan doordat de werelddekking ZVW gaat verdwijnen. Als gevolg daarvan zullen de verdragsgerechtigden zich vanaf 1 januari 2017 materieel in dezelfde positie bevinden als ingezetenen van Nederland.

Wij hebben zeer onlangs het ZIN (weer eens) benaderd om wellicht in een overleg te tussen ZIN, VWS, ZK/Achmea en de VBNGB deze problematiek op te lossen?

Wij houden u op de hoogte!

Het Bestuur

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.