Mogelijke aftrekbaarheid voor de woonland IB van betaalde bijdragen Zvw en Wlz via het ABP + oproep

apr 22, 2016

Vraag van een lid in Frankrijk

Mogen in Nederland betaalde bijdragen Zvw en Wlz in mindering gebracht worden op mijn aangifte van de in Frankrijk niet belastbare inkomsten ? Tot nu toe voerde ik uitsluitend de bijdragen SVB en Aegon/AZL op voor de in Frankrijk belastbare inkomsten wat geaccepteerd wordt door de Franse belastingdienst in Cahors (Lot).

Résumé: Mag ik de bijdragen,  ingehouden door het ABP, eveneens als aftrekpost gaan opvoeren ?

Antwoord door Jan de Voogd (adviseur VBNGB)

Wij lezen uit uw vraag dat u 2 pensioenen heeft :
A. Een privé pensioen dat in Frankrijk belast wordt, en waarop het pensioenfonds ZIN-inhoudingen A pleegt.
B. Een ambtenaarspensioen via het ABP, dat in Nederland belast wordt en waarop  ABP ZIN-inhoudingen B pleegt.

Tot dusver trok u ZIN-inhoudingen A af van uw in Frankrijk belaste inkomen en nu vraagt u of u ook ZIN-inhoudingen B  van uw Franse inkomen zou mogen aftrekken.

Naar mijn mening geldt het volgende: als Frankrijk voor ingezetenen aftrek van Franse ziektekostenpremie toestaat (wat volgens mij zo is) moet dat ook geschieden voor u als verdragsgerechtigde voor de gehele bijdrage van ZIN.

Krachtens het arrest Ruffler van het Europese Hof – en uit andere jurisprudentie – volgt dat in beginsel het woonland de (gehele) aftrek moet toestaan, niet het herkomstland van pensioen. Verdeling van de aftrek over twee landen naar rato van inkomen is niet aan de orde, tenzij het belastingverdrag het bepaalt. Dat is erg onwaarschijnlijk. Nederland heeft de aftrek in 2009 afgeschaft.

Oproep van de VBNGB

Wij worden overigens graag door leden op de hoogte gesteld hoe deze aftrek geregeld is in hun woonland. We maken dan op onze site een overzicht met de informatie die we van u krijgen, en vullen die waar nodig en mogelijk aan met onze eigen informatie. Stuur uw informatie, zo concreet mogelijk en liefst met bronnen (evt. een aanvullend document van een belastingdienst, een vermelding ergens op een site e.d.) naar onze kennismanager Rudi Holzhauer.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.