Problemen met de uitvoering regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht (kbb) + oproep

mei 2, 2016

De tenuitvoerlegging van de regeling kbb blijkt niet zonder problemen te verlopen. Zo is het personeel van de belastingtelefoon niet altijd op de hoogte van de uitzonderingsbepaling op de 90% voorwaarde (zie het bericht van 31 maart in deze rubriek). Belastingplichtigen, die met twijfels over het kwalificeren opbellen krijgen, vaak ten onrechte, het advies, geen inkomensverklaring in te sturen indien men niet voldoet aan de 90% eis. Indien men hier gehoor aan geeft kan men zonder noodzaak aftrekposten en heffingskortingen mislopen.

Wie wel een inkomensverklaring wil laten ondertekenen door de landelijke of lokale belastingdienst kan ook problemen tegenkomen. Zo werd in Frankrijk een handtekening geweigerd omdat het formulier niet in het Frans was gesteld. Omdat het formulier slechts in drie vreemde talen is uitgebracht ligt het voor de hand, dat dit ook in andere landen zal voorkomen.

In Duitsland werd het formulier niet ondertekend, omdat in de titel is vermeld “beschränkt steuerpflichtig…“. Inwoners van Duitsland zijn volgens de wet namelijk “unbeschränkt steuerpflichtig“. Tevens heeft men er een probleem mee, het inkomen uit vermogen, berekend volgens de 4% methode, te bevestigen. Het vermogen (banksaldo, waarde van aandelen e.d.) wordt in Duitsland niet bij de belastingaangifte betrokken, alleen de rente/winst. De hoogte van het vermogen, en dus 4% daarvan, kan daarom niet bevestigd worden. Ook dit probleem komt mogelijk in andere landen voor.

Het VBNGB bestuur heeft het voornemen deze onregelmatigheden bij het ministerie van Financiën naar voren te brengen. Daartoe moet natuurlijk worden beschikt over zoveel mogelijk ervaringen. Het bestuur verzoekt daarom leden, die problemen ondervinden met het uitvoeren van de regeling kbb, dit via het contactformulier – onder vraag voor het bestuur – kenbaar te maken.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.