Heffingsvrij vermogen in box 3 ook van toepassing voor buitenlands belastingplichtigen

mei 5, 2016

“Op 29 april 2016 is een Besluit gepubliceerd waarin de Staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van recente arresten van de Hoge Raad en vooruitlopend op wetgeving een goedkeuring verleent voor toepassing van het heffingsvrij vermogen voor buitenlands belastingplichtigen.

(…)

Vooruitlopend op een wetswijziging keurt de Staatssecretaris goed dat de Belastingdienst bij het behandelen van de aangiften inkomstenbelasting en de ingediende bezwaarschriften van niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen met box 3 inkomen het heffingsvrije vermogen in aanmerking neemt.

Aangeraden wordt om de opgelegde aanslag goed te controleren op een correcte verwerking van het voorgaande. Indien al een aanslag is opgelegd waarbij (nog) geen rekening is gehouden met het heffingsvrij vermogen en de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat, kan bezwaar aangetekend worden tegen de aanslag.”

Bron: Exterus belastingadvies

0 reacties