Selecteer een pagina

Eerste bijeenkomst van de VBNGB Malta Groep op 26 april 2016

mei 7, 2016

Op 25 april 2016 was er een eerste bijeenkomst van de VBNGB – Malta Groep, met een opkomst van 50 % van de geregistreerde leden. De volgende punten stonden op de agenda:

  1. Inter-actieve introductie , lubricated by the “Cash” Bar.
  2. History founding of the VBNGB – zie brief die met de Agenda is gezonden.
  3. Voorstel benoeming Landen-Vertegenwoordiger Malta groep VBNGB.
  4. Discussie “Centraal-VBNGB Oproep KBB” uitwisseling relevante kennis en ervaring >suggesties?
  5. Aankomende kwestie “Bron Belasting”.
  6. Eventuele wenselijkheid lokaal advies betreffende punt 5, d.i. consequenties voor Malta gepensioneerden?
  7. VBNGB – Relevante kwesties die door de aanwezigen ter tafel worden gebracht .
  8. Sluiting samenkomst met besluit deze vorm van samenkomst bij tijd en wijle wel/niet te herhalen.
  9. Eventuele zeer recente ontwikkelingen die bespreking behoeven, kunnen onder punt 7 van de agenda worden behandeld.

Kees de Jong is op deze vergadering tot voorlopige landenvertegenwoordiger benoemd. Besloten is ook om met een zekere, maar niet te frequente regelmaat, opnieuw bijeen te komen. Op de site van de VBNGB is een Malta Portal toegevoegd.

0 reacties