Brief van het Bestuur aan de Vaste Kamercommissie van Financiën over de KBB-regeling

jul 3, 2016

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie van Financiën

Op 1 januari 2015 is de “Regeling kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen” in werking getreden. De gevolgen daarvan vormen opnieuw een aanslag op de inkomenspositie van de geëmigreerde gepensioneerden met bronheffing.

Inmiddels beginnen de eerste symptomen van deze regeling tastbaar te worden en dan doelen wij niet alleen op de soms aanzienlijke financiële gevolgen. Nu wordt duidelijk dat de uitvoering daarvan ondoordacht en onvoorbereid is omdat woonlanden geen begrip hebben van het afgeven van de vereiste inkomensverklaringen, zeker gezien het beperkte aantal talen waarin de belastingdienst deze heeft opgesteld. Bovendien worden op het formulier vragen gesteld die niet aansluiten bij de wijze van belastingheffing door de woonlanden waardoor belastingdiensten in die woonlanden deze nogal eens niet wensen te ondertekenen (met name in verband met de hoogte van het box 3 vermogen).

Kennis van en advies door de Nederlandse Belastingtelefoon aan buitenlandse belastingplichtigen, met name van de uitzonderingsbepaling op het 90% criterium, blijken incorrect of onvolledig te zijn. Belastingplichtigen wordt vaak ten onrechte geadviseerd, geen inkomensverklaring in te dienen indien zij niet voldoen aan de 90% voorwaarde.

Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1.1.2006 heeft het letterlijk jaren geduurd voordat door CVZ en nu ZIN alle problemen voor de z.g. verdragsgerechtigden voldoende waren opgelost. Onderzoek in Duitsland, door ons bestuurslid aldaar, doet vrezen dat het ook in deze aangelegenheid  nog heel lang zal gaan duren voordat alles ordentelijk zal zijn geregeld zoals eigenlijk vanaf het begin geëist had moeten worden; het was immers al lang bekend dat deze wetswijziging op 1.1.2015 in werking zou treden. Gevolg is dat mensen verstoken zullen blijven van rechtmatige aftrekposten: de zoveelste aantasting van hun financiële positie.

Wij richten ons tot u met het dringende verzoek ons op basis van de inmiddels opgedane praktijkervaring de gelegenheid te geven gehoord te worden of daartoe opdracht van u te doen uitgaan. Eerdere pogingen tot dat doel op eigen initiatief van onze verenging hebben daarin gefaald.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland,

C.H. van der Wiel, voorzitter.

Download hier de brief in pdf-formaat

2 Reacties

 1. Gepensioneerde die in Zweden wonen zijn heel zwaar gedupeerd door deze nieuwe wet. De AOW wordt in Nederland belast en de aanvullende pensioenen in Zweden. We betalen dus geen 90% belasting in Nederland. Tot 31 december 2014 hadden wij, man met AOW en pensioen en mijn vrouw die geen inkomen heeft, recht op de heffingskortingen. Na 1 januari 2015 is dit recht abrupt gestopt, met als gevolg een inkomensdaling van 10%!. Voor Duitse gepensioneerde is er een aanvullend belasting verdrag gekomen dat dit probleem oplost. AOW en pensioenen die samen meer dan €15.000 bedragen mogen in Nederland worden opgegeven bij de belastingdienst, waardoor zij aan de 90% regel kunnen voldoen. Het Nederlands Zweeds belasting verdrag is niet aangepast, met alle gvolgen voor de gepesioneerden vandien.
  Dit is puur discriminatie en is strijd met Europese regelgeving die stelt dat je geen nadeel mag ondervinden van de wet ¨voorkoming betaling dubbele belasting¨.

  Antwoord
 2. Even een late reactie op de reactie van de Heer Beunis. Dit n.a.v. de bestuursbrief kbb regeling aan de Vaste Kamercommissie d.d. 3 juli 2016.

  Ik ga een heel eind mee met uw stelling tegen de 90 % regeling.
  Maar voor de in Deutschland wonenden landgenoten is er geen aanvullend belastingverdrag gekomen. Althans in de zin, we tellen de inkomens wel even bij elkaar op zodat we boven de 15000 euro komen en voldoen dan aan de norm 90% regeling.

  De regel is dat de overheidspensioenen [abp] zijn uitgezonderd bij deze optelling en derhalve deze mensen met een overheidspensioen ook niet aan de 90% eis voldoen.
  Ook voor hen discriminatie en in strijd met de EU regelgeving. Onze NL [rover]overheid vind altijd wel iets dat er minimaal aantal mensen van de 90% regeling gebruik kunnen maken.

  Nog even een tweede probleem. In Deutschland wordt het overheidspensioen [Abp] belast in NL en de Aow in Deutschland. Dus geen gebruik te maken van de 90% regeling. Het Abp pensioen gaat voor de volle 100% belast worden in NL zonder dat er heffingskortingen in aanmerking mogen worden genomen. Dit is wat onze beleid makers hebben kunnen verzinnen in het omvangrijke belasting verdrag met Deutschland, ligt er een facet uit en kijk of we de gepensioneerde burger weer wat armer kunnen maken.

  Dit is naar mijn mening pure diefstal, discriminerend t.o.v. de in NL wonenden. Deze inkomens achteruitgang moet men in NL eens toepassen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.