Selecteer een pagina

Ouderenbelasting in de prullenbak

jul 6, 2016

In de Tweede Kamer wordt het ambtelijk advies om ouderen zwaarder te belasten linea recta naar de prullenbak verwezen. Nederlandse senioren behoren tot de rijkste van de wereld.

Coalitiepartijen VVD en PvdA, die de afgelopen jaren veel bezuinigingsmaatregelen hebben doorgevoerd, vinden het wel welletjes. „Nu het stof wat is neergedaald, moeten we mensen de kans geven om nieuwe zekerheden op te bouwen”, zegt VVD-Kamerlid Mark Harbers. „Als we dit advies zouden volgen, dan zou dat weer een onzekere periode betekenen. Volgens mij is dat niet nodig en niet goed voor mensen.”

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer voelt er ook ’helemaal niks’ voor om ouderen extra te belasten. „Ouderen hebben het de laatste jaren al behoorlijk voor de kiezen gehad. De PvdA wil hen juist de komende tijd in koopkracht ondersteunen en zorgen dat zij ook profiteren van het economisch herstel.”

Volgens de PVV is er zelfs sprake van ‘ouderenhaat’. „Kappen daarmee!” zegt PVV-voorman Geert Wilders. „Onze ouderen verdienen steun en respect in plaats van iedere keer opnieuw te worden achtervolgd met bezuinigingen en extra belastingen door grijpgrage politici en ambtenaren.”

50Plus-leider Henk Krol vindt de analyse van de topambtenaren broddelwerk. „Gemiddelden zeggen mij niets. Als je met je hoofd in de koelkast ligt en met je voeten in de kachel, dan is de gemiddelde temperatuur goed. Maar dat zegt helemaal niets.”

Het CDA laat weten te streven naar een rechtvaardiger belastingstelsel. Maar een AOW-premie van gepensioneerden past daar volgens de partij niet mee, omdat de AOW een verzekering is waar mensen 50 jaar lang premie voor hebben betaald en dus gewoon recht op hebben. Liever pleit het CDA voor een belastingverlaging om gezinnen in de spits van hun leven te ontlasten.

Ook D66 is niet te spreken over dit aspect van het ambtelijk advies. “In een tijd dat pensioenen niet worden geïndexeerd en kortingen dreigen is dit een advies waar D66 niet enthousiast over is”, aldus D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt het ‘onverantwoord’ dat ouderen in het advies “over een kam worden geschoren”. “Zij hebben het de afgelopen jaren al ontzettend te verduren gehad”, aldus Ulenbelt. “Ze moeten nu juist worden ontzien.”

Ambtelijk advies van Studiegroep Duurzame Groei

Het advies is uitgebracht door de Studiegroep Duurzame Groei, een ambtelijke club die in aanloop naar de volgende verkiezing een advies geeft hoe Nederland versterkt kan worden. Politieke partijen kunnen daar gebruik van maken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Lees hier meer over hun zeer uitvoerige rapportage.

Volgens het rapport sparen grote groepen Nederlanders te veel voor hun oude dag. Dat geld zou beter besteed zijn tijdens het werkzame leven, in het ‘spitsuur’ van het bestaan als mensen bijvoorbeeld nog kinderen thuis hebben wonen. Nu hebben ze juist na hun pensionering meer te besteden, vanwege een optelsom van pensioenopbouw en vermogensopbouw door de eigen woning.

De ambtenaren stellen daarom voor ouderen meer belasting te laten betalen door hen op dezelfde manier te belasten als werkenden. Ook wordt een aanpassing in de schenk- en erfbelasting bepleit. Door een verhoging van de erfbelasting worden ouderen gestimuleerd om vermogen eerder over te dragen aan een jongere generatie.

Daarnaast zou een nieuw kabinet moeten overwegen de tarieven en vrijstelling voor partner en kinderen gelijk te trekken met die voor de kleinkinderen.

Bron: De Telegraaf 6 juli 2016

0 reacties