Overgang van ZIN naar CAK definitief per 1 januari 2017

Wij berichtten al eerder over deze voorgenomen overdracht van de burgerregelingen, waaronder de regeling voor verdragsgerechtigden, van Zorginstituut Nederland aan het CAK. Op 25 november 2016 is het Koninklijk Besluit over de overdracht van de burgerregelingen in het Staatsblad is gepubliceerd. Hierin staat dat de wet waarin de overgang is geregeld met ingang van 1 januari 2017 in werking treedt. Hier vindt u het betreffende Koninklijk Besluit. Met de publicatie van het KB is het wetgevingstraject voor de overdracht van de regelingen afgerond. De overgang naar het CAK is daarmee definitief.

Marian Grobbink maakt vanaf 1 oktober 2016 niet langer deel uit van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland. Het ministerie van VWS hanteert voor bestuurders van zelfstandige bestuursorganen een maximale bestuursperiode van maximaal twee termijnen van elk vier jaar. Op 1 oktober jl. zat de tweede bestuurstermijn voor mevr. Grobbink er op.

Gelet op de uitbreiding van taken van het CAK is besloten om de Raad van Bestuur van het CAK uit te breiden. Daan Hoefsmit is per 1 januari 2017 benoemd als lid van de Raad van Bestuur van het CAK. Eric van den Brink is bij het CAK voorzitter van de Raad van Bestuur.

In het najaar van 2012 en 2014 heeft het ZIN met (o.a.) de (voorganger van de) VBNGB als vertegenwoordigers van de verdragsgerechtigden een 2-daags overleg gevoerd over de uitvoering van de verdragsregelingen. In verband met de drukte rond de overgang naar het CAK is het niet gelukt om ook eind 2016 weer een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Het CAK is gevraagd deze traditie in ere te herstellen en in 2017 weer een overleg te organiseren.

Bij de overgang naar het CAK zal de huidige uitvoering van de verdragsregelingen zoveel mogelijk ongewijzigd plaatsvinden. De meeste medewerkers van het Zorginstituut die nu belast zijn met de uitvoering van de regelingen gaan mee naar het CAK.

Link naar Wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

1 Reactie

  1. Ik neem aan, dat CAK staat voor centraal administratiekantoor, want dat wordt nergens vermeld.
    Weer een hoop verspilling van papier, want het oude briefhoofd ZIN heeft geen zin meer.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.