Belangrijkste wijzigingen NL belastingen 2017

dec 22, 2016

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. De wet treedt officieel in werking nadat de Koning deze heeft goedgekeurd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2017. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2016. Hier vindt u het gehele document in pdf-formaat.

De inflatiecorrectie voor 2017 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 0,3 procent.

Hoofdstukindeling

Hoofdstuk 1 Inkomstenbelasting
Hoofdstuk 2 Loonbelasting
Hoofdstuk 3 S&O-afdrachtvermindering
Hoofdstuk 4 Schenk- en erfbelasting
Hoofdstuk 5 Belastingen op milieugrondslag
Hoofdstuk 6 Autobelastingen
Hoofdstuk 7 Vennootschapsbelasting
Hoofdstuk 8 Btw, accijns en verbruiksbelasting
Hoofdstuk 9 Overig
Bijlage Beleidsinformatie met belastingtarieven 2014-2017

Aanvullende informatie

Het document geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen in 2017.

Meer informatie over de voorwaarden en uitvoering van belastingregels vindt u op de site  van de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de veranderingen in belastingregels per 2017 die voor u als particulier of ondernemer van belang kunnen zijn.

Meer informatie over de achtergrond van belastingwetgeving vindt u op www.rijksoverheid.nl.

0 reacties