Selecteer een pagina

Stelling voor de maand januari 2018

jan 1, 2018

Reisverzekeringen met werelddekking zouden tegen dezelfde voorwaarden als voor vergelijkbare gepensioneerden in de pensioenstaat aan verdragsgerechtigde gepensioneerden moeten worden aangeboden.

Stem op de site, of geef uw mening in het reactieveld hieronder.

De VBNGB heeft de situatie van de zgn. werelddekking een paar keer aangekaart, zoals uit de volgende berichten moge blijken. U leest daar ook meer over de achtergrond van deze stelling.

27 Reacties

 1. Nederland doet alles voor immigranten, maar de emigranten , ( veelal ouderen die van het zonnetje willen genieten ) degene die hun hele leven volop hebben bijgedragen aan Nederland worden absoluut niet netjes ( zacht uitgedrukt ) behandeld.

  Antwoord
  • Ja en dat zijn veelal ouderen die al met 15 jaar keihard moesten werken zelfs nog op zaterdag tot 12.30 en die worden nu in alles gekort en besodemieterd door Den Haag

   Antwoord
 2. Ik heb een reisverzekering met wereld dekking ook voor ziektekosten dekking voor 24 euro voor 2 personen per maand maar dit kan alleen maar bij die verzekering voor mensen die 100 km vanaf de Nederlandse grens in bv Belgie en Duitsland wonen, zeiden ze mij.

  Antwoord
  • Ik mag natuurlijk geen reclame maken voor die verzekering maar de redactie kan mij een mail sturen en dan stuur ik het per email even dan kan de redactie het doorgeven. gr Frans Janssen

   Antwoord
   • Ik ben geinteresseerd in het adres van de de maatschappij die verdragsgerechtigden een reisverzekering wil aanbieden.
    De Europeesche heeft mij recentelijk opgezegd.

   • Meneer Patadeloso,
    Wij wonen in Duitsland en hebben bij ELVIA een Jahrespaket 365- Vollschutz familie. Kost €200,00 per jaar.
    Daarvoor heb je voor twee personen:
    Reiserücktritt-Versicherung max Reisepreis €5000,00
    Reiseabbruch-Versicherung
    Umbuchungsgebühren-Schutz
    Reisegepäck-Versicherung max €4000,00
    Reise-Krankenversicherung inkl. Kranken-Rücktransport
    Reise-Assistance.
    Ohne Selbstbehalt war €5,00 extra premie.
    Zie http://www.ELVIA.de
    Toen we nog in Nederland woonden hadden we ook als een doorlopende reisverzekering bij ELVIA, die was iets duurder.
    M.v.gr. Henny Curvers

   • Verzekering heeft me uit de reisverzekering geploft omdat het niet meer mag buiten Nederland vette pech dus

 3. Ja, inderdaad !!!

  Antwoord
 4. Europeesche verz. Utrecht postbus 2072, 3500HB
  213 € 2 pers. werelddekking.
  Mvrgr Marius

  Antwoord
 5. Volgens artikel 17 mag er geen verschil worden gemaakt tussen verdragsgerechtigden en mensen die in het woonland direct verzekerd zijn. Er zijn echter twee voorwaarden, die m.i. niet uit het oog moeten worden verloren. Het gaat over wettelijke regelingen en het gaat over zorg in de lidstaat.

  In mijn woonland, Duitsland, constateer ik twee verschillen in behandeling.

  In de eerste plaats bieden de Krankenkassen sportcursussen en andere ziektevoorkómende acties aan, die niet voor verdragsgerechtigden openstaan. Dat is ook logisch: als ik ziek wordt worden de kosten toch op Nederland verhaald! Het is ook legitiem omdat het niet in de wet staat, dit soort evenementen aan te bieden. Zij hoeven het niet te doen, maar doen het toch om te concurreren met andere Krankenkassen.

  Het tweede onderwerp is verblijf in een verdragsland buiten het woonland. Rechtstreeks verzekerden zijn daar direct verzekerd via de Krankenkasse, verdragsgerechtigden moeten zich wenden tot de staatszorgaanbieder van het land van verblijf. Kosten die daar niet gedekt worden kunnen door Nederlandse verdragsgerechtigden bij het CAK worden gedeclareerd tot het niveau van de Nederlandse basisdekking. Volgens mij is dit verschil geoorloofd omdat er in art 17 wordt gesproken over verstrekkingen in de lidstaat van de woonplaats en niet daarbuiten.

  Antwoord
  • Als in Duitsland wonende ‘verdragsgerechtigde’ heb ik twee pasjes: een van de Krankenkasse van mijn keuze, die alleen geldig is binnen de BRD, en een EHIC die elk jaar opnieuw moet worden aangevraagd bij het CAK en geldig is in alle andere verdragslanden, inclusief Nederland. De achterkant van mijn Krankenkasse-pas is blanco, normaal is dat de EHIC.
   Het duitse wettelijk systeem voorziet in kostendekking in verdragslanden, maar niet in een werelddekking. De Krankenkassen raden hun leden aan voor buitenlandse reizen een aparte verzekering voor ziektekosten af te sluiten, ook voor reizen in verdragslanden, omdat blijkbaar niet overal de EHIC geaccepteerd wordt, maar vooral ook omdat je dan niet uitsluitend op het ter plaatse vigerende wettelijk gezondheidssysteem bent aangewezen. Bovendien wordt bijvoorbeeld repatriëring nooit door de Kasse vergoed.
   De reisverzekeraars in Duitsland verlangen geen bewijs van basisziektekostenverzekering.
   De Krankenkassen bieden voor hun leden aanvullende verzekeringen met gunstige tarieven aan, zoals Chefarztbehandlung (!) en ook reis-ziektekostenverzekeringen. Maar ik ben als verdragsgerechtigde geen Mitglied. Daarom kan ik geen gebruik maken van dergelijke verzekeringen en diensten.
   Tot slot: ik heb eigenlijk helemaal geen ziektekostenverzekering want ik heb geen contract met een ziektekostenverzekeraar. Ik heb alleen een soort toezegging van de Nederlandse staat, weliswaar uitvoerig vastgelegd in verdragen met andere staten, maar toch… Voordeel is dat ik mij binnen Nederland niet hoef te beperken tot door de verzekeraar gecontracteerde behandelaars.

   Antwoord
 6. In voorbereiding emigratie / Spanje. Arbeidsverleden / Nederland 41 jaar , nu volledig afgekeurd WAO. 80 / 100 % oude vorm WAO.. 2e herkeuring en weer afgekeurd . De AOW komt pas als ik 67 jaar wordt. Dat duurt nog geschat 8 jaar. Is het nog wel zinvol om te emigreren naar Spanje. De onzekerheid die ik voel over eventuele nadelige veranderingen wat betreft fiscale residentschap in Spanje houdt mij tot op heden tegen die stap te nemen .
  Voor mijn gezondheid die mij nog tot op heden nog gegund is. Is mij geadviseerd een droger klimaat te overwegen / luchtwegen. Dus kort gezegd hoe langer ik in Nederland blijft hoe beroerder het wordt voor mijn probleem. Op internet weet ik niet meer wat nu wel zekerheid geeft en wat niet. Kan VBNGB mij meer info geven hoe de zaken omtrent WAO in Spanje er nu voor staat. Zekerheid is voor mij en natuurlijk ook voor anderen die in dezelfde situatie zitten erg belangrijk. Ik vindt het maar vaag en onduidelijk ben ik als WAOer dan nog wel zeker en beschermd in Spanje t.b.v. mijn uitkering WAO en AOW / pensioen. Het is al niet echt een vetpot om van rond te komen in Nederland . Hoe wordt mijn situatie in deze huidige vorm als ik naar Spanje gaat emigreren. De mooie verhalen dat het mooier en goedkoper is in Spanje voor de oude dag is dat wel zo en niet teveel overdreven. Mijn bruto uitkering ligt nog onder de grens van 20.000. Niet echt geweldig . A.u.b. meer info is wel welkom. M.vr.gr. P.J.van Rhijn.

  Antwoord
 7. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 14 januari 2019 Betreft Vragen van het lid Omtzigt (CDA) tijdens het AO Grensarbeid van 26 september jl.

  Tijdens het algemeen overleg inzake de belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders van 26 september jl. heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. Graag kom ik aan die toezegging tegemoet.
  Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Medische Zorg en Sport, de antwoorden op de Kamervragen van het lid P. Omtzigt (CDA) zoals gesteld tijdens het algemeen overleg.

  Spoedeisende eerste hulp buiten Europa voor verdragsgerechtigden
  Het lid Omtzigt (CDA) verneemt graag of het niet handiger is om verdragsgerechtigden ook werelddekking te geven. Zoals bovenstaand aan bod komt, hebben verdragsgerechtigden op basis van Verordening 883/2004 recht op zorg in het woonland ten laste van Nederland. Hierbij is op basis van Verordening 883/2004 het aansprakenpakket van het woonland leidend. Verdragsgerechtigden betalen een bijdrage aan Nederland. Om te compenseren voor het feit dat het woonland een ander pakket heeft dan Nederland wordt op deze bijdrage de woonlandfactor toegepast. Als in het woonland de werelddekking geen onderdeel van het pakket is dan heeft de verdragsgerechtigde hier conform de Verordening geen recht op.
  Behalve hun recht op zorg in het woonland hebben verdragsgerechtigden tevens recht op het Nederlandse zorgpakket wanneer zij in Nederland verblijven. Het kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om deze systematiek te wijzigen.

  Antwoord
  • Veel woorden maar geen echt antwoord oo de vraag!

   Antwoord
  • Wij kunnen als verdragsgerechtigde ook geen bijverzekering nemen van zilveren kruis voor werelddekking. Dit zou eigenlijk wel moeten kunnen want elders in Europa kun je geen aanvulling nemen, daar wij verplicht zijn om bij het cak zilveren kruis ons te verzekeren en geen keuze kunnen maken. We zouden dus moeten kunnen eisen dat we ons via het cak kunnen bijverzekeren.

   Antwoord
 8. Het lijkt me een zeer duidelijk antwoord: verdragsgerechtigden – bedoeld is waarschijnlijk: gepensioneerde verdragsgerechtigden – hebben recht op de verstrekkingen krachtens het woonlandpakket van het ziektekostenstelsel van hun woonland buiten Europa (althans buiten het gebied bestreken door Vo883/2004) als dat woonlandpakket voor de eigen ingezeten gepensioneerden daarin voorziet. Althans zo interpreteer ik het antwoord. Dat is nog nooit eerder zo helder door het Nederlandse kabinet gezegd. Het impliceert ook dat de betrokkenen, dus de gepensioneerden die aan het CAK betalen, geen aanspraak kunnen maken op rechten vanuit de werelddekking ZVW. Dat laatste standpunt was overigens al bekend.

  Antwoord
  • En dat terwijl we wel elke maand moeten betalen voor zwv 37 euro

   Antwoord
  • De vraag van Omtzicht was of het niet handiger zou zijn de (nederlandse gepensioneerde) verdragsgerechtigden ook werelddekking te geven.
   Misschien niet zo handig geformuleerd, maar ik blijf erbij dat op DIE vraag geen antwoord kwam. Laat onverlet dat het wèl gegeven antwoord duidelijk is en inderdaad allang bekend: een luid NEE, en zoek het maar uit, oudjes!
   De werelddekking zou ook voor inwonenden misschien afgeschaft worden maar dat plan lijkt op de lange baan geschoven…

   Antwoord
 9. De vraag van Omtzicht was of het (niet) handiger zou zijn om (nederlands gepensioneerde) verdrachtsgerechtigden werelddekking te geven. Misschien niet zo handig geformuleerd, maar op DIE vraag is geen antwoord gegeven.
  Laat onverlet dat het wel gegeven antwoord duidelijk is en ook allang bekend.
  Het plan om ook voor de ingezetenen de werelddekking af te schaffen is op de lange baan geschoven maar komt vast nog wel eens terug.

  Antwoord
  • Het antwoord luidt dus: omdat wij menen dat de verantwoordelijkheid voor vergoedingen voor medische kosten buiten Europa bij de woonstaat van de verdragsgerechtigde ligt is er geen reden dat ( in Vo883/2004) te veranderen.
   Probleem is dat de woonstaten niet, of althans niet alle, die mening delen. Dat blijkt uit de EC Aanbeveling S2 die, uiteraard opgesteld na overleg met de lidstaten, juist verantwoordelijkheid bij de herkomststaat (de pensioenstaat) legt.
   Bovendien hebben veel lidstaten geen werelddekking voor hun zorgverzekeringsstelsel zoals Nederland dat wel kent.
   De VBNGB is bezig met proefprocedures om dit probleem aan te pakken (in Nederland in Zwitserland).

   Antwoord
   • Er wordt telkens gezegd medische kosten buiten Europa maar wij wonen in Duitsland en gaan elk jaar voor 5 maanden naar Portugal in de wintermaanden dat is in beide gevallen binnen Europa toch en binnen Europa kunnen we als Nederlanders die 7 maanden in Duitsland wonen en 5 maanden in Portugal geen bijverzekering kunnen nemen voor ziektekosten die niet betaald worden door zilverenkruis

   • De verzekeringspositie van een verdragsgerechtigde gepensioneerde wonend in Duitsland , ten laste van CAK komend, is zodanig dat hij op grond van Vo883/2004 (en mijns inziens ook de Patientenrichtlijn maar dat wordt door Nederland niet erkend), onder bepaalde voorwaarden wettelijke zorg kan krijgen in een andere EU (verblijfs)staat,zoals Portugal .
    Dit gezegd zijnde is er dus een voorliggende wettelijke dekking voor een gepensioneerde verdragsgerechtigde. Dat zou een basis kunnen zijn voor part. verzekeraars (gevestigd in Nederland of Duitsland – of waar dan ook) een aanvullende of reisverzekering met Europadekking aan te bieden. Of ze dat doen, danwel net als bij werelddekking veelal, weigeren, weet ik niet. Ervaringen van gepensioneerde verdragsgerechtigden terzake zijn natuurlijk welkom.
    Uw verwijzing naar Zilveren Kruis is onduidelijk. Voor een gepensioneerde verdragsgerechtigde is dat of een (Nederlandse) particuliere verzekeraar, of u refereert aan de groep Buitenlands recht van ZK/Achmea. Die laatste beheert uitsluitend de publiekrechtelijke regeling voor pensioenlandzorg in Nederland (van art. 28 Vo883/2004 voor gepensioneerde verdragsgerechtigden wonend buiten Nederland), en biedt dan ook geen aanvullende verzekeringen in welke vorm ook aan.

 10. Ik was aan het invullen bij die verzekering en kom op 11,71 per maand,2 personen. Maar mijn Postleitzahl wordt niet geaccepteerd.
  Wij wonen in Duitsland. Aangegeven wordt: geen geldig Nederlandse postcode. Hoe hebt U het gedaan?

  Antwoord
  • De Europeesche geeft geen dekking voor reisverzekeringen, althans buiten Europa, voor gepensioneerde verdragsgerechtigden buiten Nederland wonend. Degenen die wel kunnen af sluiten op welke manier dan ook, kopen een polis met “gebakken lucht”. Althans zo heb ik begrepen uit briefwisseling met de Europeesche van enkele jaren geleden.

   Antwoord
   • Ingeven bij de vraag 9999 AA en dan een e-mail later sturen met de juiste gegevens.

    Voor een doorlopende reisverzekering werelddekking heb ik ELVIA Duitsland gekozen eerst had ik ELVIA Nederland maar dan telt de reisverzekering niet in Nederland en niet in het woonland Duitsland. Als je de verzekering in Duitsland afsluit telt hij ook voor Nederland!

 11. Vorig jaar al geplaatst, nu nog maar eens, over de mogelijkheden in Duitsland:
  Het duitse wettelijk systeem voorziet in kostendekking in verdragslanden, maar niet in een werelddekking. De Krankenkassen raden hun leden aan voor buitenlandse reizen een aparte verzekering voor ziektekosten af te sluiten, ook voor reizen in verdragslanden, omdat blijkbaar niet overal de EHIC geaccepteerd wordt, maar vooral ook omdat je dan niet uitsluitend op het ter plaatse vigerende wettelijk gezondheidssysteem bent aangewezen. Bovendien wordt bijvoorbeeld repatriëring nooit door de Kasse vergoed.
  De reisverzekeraars in Duitsland verlangen geen bewijs van basisziektekostenverzekering.
  De Krankenkassen bieden voor hun leden aanvullende verzekeringen met gunstige tarieven aan, zoals Chefarztbehandlung (!) en ook reis-ziektekostenverzekeringen. Maar ik ben als verdragsgerechtigde geen Mitglied. Daarom kan ik geen gebruik maken van dergelijke aanvullende verzekeringen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.