Selecteer een pagina

Onderhandelingen belastingverdragen in 2018

jan 28, 2018

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen. Op deze pagina van de VBNGB website vindt u algemene achtergrondinformatie over de belastingverdragen.

In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2018 nieuwe gesprekken proberen te (her)starten met Australië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Marokko, Oostenrijk en Portugal. Daarnaast zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met onder andere Andorra, België, Brazilië, Chili, Frankrijk, Liechtenstein, Mozambique, Oeganda, Pakistan, Senegal, Sri Lanka en mogelijk met de Verenigde Staten. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen en door in belastingverdragen antimisbruikbepalingen op te nemen om de risico’s op onbedoelde niet- heffing en misbruik te beperken.

Voorts heeft Nederland op 7 juni 2017 het multilateraal instrument in het kader van actiepunt 15 van het G20/OESO BEPS-project ondertekend. Door middel van het multilateraal instrument kunnen bestaande belastingverdragen in één keer in overeenstemming worden gebracht met de meest recente verdragsbepalingen van het BEPS-project om belastingontwijking tegen te gaan. Het multilateraal instrument is op 20 december 2017 ter goedkeuring aangeboden aan de Tweede Kamer.

De laatste jaren is het (her)onderhandelen van de belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden een speerpunt van Nederland geweest. Het doel hierbij was het opnemen van een effectieve bepaling tegen verdragsmisbruik in deze verdragen. Waar dit nog niet is gebeurd door middel van bilaterale onderhandelingen, biedt het multilateraal instrument ook in relatie tot deze landen een effectieve route om in de verdragen antimisbruikbepalingen op te nemen. Met de ratificatie van het multilateraal instrument en de onderhandelingen met Oeganda, Pakistan en Sri Lanka komt het ontwikkelingslandenproject in een afrondende fase.

Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de mogelijke onderhandelingen voor de komende jaren is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven, ook welkom.

Bron: website Rijksoverheid 26 januari 2018

6 Reacties

 1. Wordt er ook over sociale verzekeringspremies gesproken? Ik betaal als Frans ingezetene en IB-plichtige wel belasting en premie, maar heb/krijg geen enkel recht op enige uitkering.

  Antwoord
  • Onduidelijk is in uw vraag aan wie u (inkomsten)belasting en sociale premies betaalt. Ook welke sociale premies het dan betreft.

   Antwoord
 2. Uit de Planningsbrief dec. 2018 van het kabinet blijkt dat men in juni 2019 het volgende in de Tweede kamer ter sprake wil brengen:

  Belastingverdrag Ierland
  Belastingverdrag Irak
  Belastingverdrag Iran
  Belastingverdrag Spanje
  Protocol wijziging belastingverdrag Polen
  Protocol wijziging belastingverdrag Bangladesh
  Protocol wijziging belastingverdrag Zwitserland

  Antwoord
 3. De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.
  Verdragsonderhandelingen kunnen meerdere jaren beslaan. In 2019 verwacht Nederland specifiek met de volgende landen (verder) te onderhandelen: Andorra, Australië, België, Brazilië, Chili, Colombia, Curaçao, Frankrijk, India, Kosovo, Marokko, Oeganda, Oostenrijk, Pakistan, Portugal, Sri Lanka, Thailand en Zuid-Korea. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen en door in belastingverdragen antimisbruikbepalingen op te nemen om de risico’s op onbedoelde niet- heffing en misbruik te beperken.
  Nederland heeft op 7 juni 2017 het multilateraal instrument (MLI) ondertekend tegen internationale belastingontwijking. Met dit verdrag kan Nederland in één keer met een grote groep landen antimisbruikbepalingen opnemen in belastingverdragen. Momenteel lijken bijna 90 landen het verdrag te gaan ratificeren. Dit aantal kan in de komende jaren verder oplopen. Het verdrag maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun wederzijdse belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Ook bevat het verdrag maatregelen om conflicten over de uitleg van belastingverdragen sneller op te lossen. Daarbij is het wel van belang dat niet alleen Nederland, maar ook het andere verdragsland het verdrag ratificeert.
  Het MLI is op 6 februari in de Tweede Kamer behandeld. De verwachting is dat het MLI in 2019 zal worden geratificeerd na behandeling in de Eerste Kamer. Na ratificatie van het MLI zal worden bezien met welke landen Nederland een verdrag heeft dat niet door het MLI kan worden aangepast en waarbij ook geen sprake is van lopende verdragsonderhandelingen. Bij deze landen zal dan vervolgens worden bekeken hoe in het belastingverdrag alsnog antimisbruikbepalingen kunnen worden opgenomen in lijn met de BEPS-minimumstandaard tegen verdragsmisbruik.
  Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de mogelijke onderhandelingen voor de komende jaren is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven ook welkom.

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/19/onderhandelingen-belastingverdragen-in-2019

  Antwoord
 4. Volgens de Planning van ministerie van Financiën 2020 staan de volgende nieuwe/ te vernieuwen belastingverdragen voor indiening 2de Kamer gepland in december 2020:
  Iran Spanje Bulgarije Cyprus Liechtenstein Kosovo Colombia Polen Bangladesh

  Antwoord
 5. Onderhandelingen belastingverdragen in 2020
  Nieuwsbericht | 20-01-2020 | 10:00
  De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen
  Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds helpen om belastingontwijking te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen en door in belastingverdragen antimisbruikbepalingen op te nemen om de risico’s op onbedoelde niet- heffing en misbruik te beperken.
  In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2020 gesprekken proberen te (her)starten met Australië, Aruba, India, Israël, Mozambique, Senegal en Thailand.
  In 2020 zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met onder andere België, Brazilië, Chili, Curaçao, Marokko, Oeganda en Portugal.
  Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de mogelijke onderhandelingen voor de komende jaren is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven ook welkom.
  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/20/onderhandelingen-belastingverdragen-in-2020

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.