Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union

mei 29, 2018

Zie in verband met Brexit en sociale zekerheid, waarin ook voorstellen in verband met sociale zekerheid staan, vooral in verband met ziekterechten:

Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community highlighting the progress made (coloured version) in the negotiation round with the UK  of 16-19 March 2018.

Te vinden op: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf 

Belangrijk juridisch commentaar is te vinden op de volgende site:  

http://eulawanalysis.blogspot.nl/search?q=883%2F2004

van Steve Peers, met als titel:  

The implications of the Revised European Commission Draft Withdrawal Agreement text for health, part 1: patients and reciprocal healthcare (Updated 18 March 2018)

Hij gaat in op de voorziene rechten op ziektekosten van (in het bijzonder) Britse gepensioneerden in de EU onder achtereenvolgens de huidige Vo883/2004, in een in 2019 ingaande Brexit–overgangsperiode en na afloop van die periode. Het gaat met name om de mogelijkheid gebruik te blijven maken van een EHIC in de EU (voor zorg bij tijdelijk verblijf), en van geplande zorg in de EU.  Onderscheid wordt gemaakt tussen degenen die thans, nu het V.K. nog lid is van de EU, al als Brits gepensioneerde in de EU wonen en degenen die later nog zullen emigreren naar de EU (of tijdelijk willen verblijven bijv. als toerist) in de EU. De EU draft agreement voorziet, met de nodige beperkingen, wel in gebruik van een EHIC. Peers gaat vooral in op de onduidelijkheden  in de formuleringen in de draft agreement en de beperkingen van de voorstellen. 

0 reacties