Verruiming in Nederlandse regeling toeslag voor oorlogsgetroffenen

aug 13, 2018

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/15/wijziging-van-een-aantal-wetten-verzamelwet-vws-2018

 

34923 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

, daarin:

De leden van de VVD-fractie vragen wat er precies voor oorlogsgetroffenen door de voorgestelde wetswijziging in diverse uitkeringen- en pensioenwetten verandert. Hoe worden de oorlogsgetroffenen daarover geïnformeerd? Naar verwachting zal er slechts in een zeer uitzonderlijk geval iets veranderen. Een deel van de oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers ontvangt op dit moment al een toeslag op hun uitkering of pensioen als zij op grond van artikel 43 of 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet een bijdrage verschuldigd zijn. Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers die op grond van het voorgestelde artikel 68, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet een bijdrage verschuldigd zijn, zullen eenzelfde toeslag krijgen. Er verandert dus alleen iets voor degenen die op grond van het Europees recht met terugwerkende kracht in de positie gebracht moeten worden alsof zij onder het Nederlandse zorgstelsel vielen in plaats van een buitenlands zorgstelsel. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal deze toeslag in de algemene informatie over de uitkeringen verwerken. Als er bij een (nieuwe) vaststelling van het pensioen of de uitkering recht op een toeslag ontstaat dan zal de SVB de betrokkene hierover individueel informeren.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.