Selecteer een pagina

Nieuwe regels voor Nederlandse (heel) kleine pensioenen

dec 18, 2018

Ik citeer:

“Wie in zijn leven verschillende werkgevers heeft, kan daardoor ook verschillende pensioenpotjes hebben. Per 1 januari 2019 wijzigen de regels voor kleine pensioenen.

Kleine pensioenen (meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar) worden niet langer afgekocht, maar samengevoegd bij de huidige pensioenuitvoerder. Op deze manier behouden mensen hun pensioen en is het over minder potjes verdeeld. U hoeft hiervoor niets te doen.

Heel kleine pensioenen, van € 2 of minder bruto per jaar, vervallen vanaf 1 januari 2019. Dat mag op grond van de nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. U heeft bijvoorbeeld zo’n klein pensioen als u maar relatief korte tijd hebt gewerkt bij een werkgever, en daar dus weinig pensioen heeft opgebouwd.(..)”

Lees verder op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/documenten/brochures/2018/06/14/nieuwe-regels-voor-kleine-pensioenen

3 Reacties

 1. Gelukkig maar. Zelf ben ik enkele jaren geleden ook een keer afgekocht hetgeen fiscaal nog extra werd belast ook

  Antwoord
 2. Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over waardeoverdracht van kleine pensioenen (ingezonden 3 juli 2019).
  Antwoord van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 10 september 2019).
  Vraag 1
  Bent u bekend met het DNB-nieuwsbericht «Waardeoverdracht kleine pensioenen»?1
  Antwoord 1
  Ja.
  Vraag 2
  Onderschrijft u de analyse van DNB dat pensioenuitvoerders die een klein pensioen overdragen met een andere ontstaansoorzaak dan een baanwissel in strijd met de wet handelen? Kunt u dit antwoord nader toelichten?
  Antwoord 2
  Artikel 70a van de Pensioenwet (Pw) geeft de pensioenuitvoerder na beëindiging van de deelneming het recht op automatische waardeoverdracht, maar onder voorwaarden.2 Er moet sprake zijn van (i) opgebouwd pensioen van een gewezen deelnemer (ii) onder de afkoopgrens, en (iii) toetreding tot een pensioenregeling van een nieuwe werkgever. In de memorie van toelichting van de Pensioenwet3 is verduidelijkt dat van die beëindiging geen sprake is indien een werkgever een andere pensioenuitvoerder kiest maar de arbeidsverhouding met de betreffende werknemer in stand blijft. In die gevallen bestaat er ook geen recht op individuele waardeoverdracht.
  DNB heeft willen verduidelijken onder welke voorwaarden automatische waardeoverdracht mag plaatsvinden. Dat heeft DNB tijdig en terecht gedaan. Tijdig, want de eerste automatische waardeoverdrachten hebben daadwerkelijk plaatsgevonden vanaf 1 augustus jl. En terecht omdat DNB zo bijdraagt aan de kenbaarheid van de normen uit de wet.

  Lees verder op:
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3897.html

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.