Selecteer een pagina

Op verzoek van Eelco Keij; oproep voor 2 bestuursleden van een politiek-neutrale belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland

jan 14, 2019

Werken in het buitenland is één ding, er wonen is nog wat anders.
Eelco Keij (41) deed het en liep tegen heel wat praktische problemen aan. Hij besloot zich voor die groep van zo’n miljoen expats in te gaan zetten en wil een politiek-neutrale belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland oprichten, zeg maar een soort ANWB voor Nederlanders in het buitenland.

Voor het oprichten van deze politiek-neutrale belangenorganisatie zoekt men bestuursleden die lid zijn van verschillende politieke partijen en geen politicus zijn.
Inmiddels zijn de bestuursposten voor SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en VVD al bezet (allemaal mensen, geen politici, die in het buitenland wonen en lid zijn van een politieke partij, met 1 persoon per partij).

OPROEP! Bijna alle partijen zitten al in het bestuur. Wij zoeken nog 1 bestuurslid die lid is van 50PLUS en 1 bestuurslid die lid is van Forum voor Democratie. Geïnteresseerden worden zich verzocht uiterlijk eind januari te melden

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website https://eelcokeij.com/2019/01/13/oproep-2-laatste-bestuursposities-anwb-voor-expats-twee-nieuwe-overheidsrapporten/ of mailen naar ejkeij@gmail.com

15 Reacties

 1. L.S.,

  Dit bericht van Eelco Keij, met zijn verzoek tot leden voor een politiek-neutrale belangenorganisatie, lijkt me een voorbeeld van sluikreclame.

  Immers, hij vraagt leden zich te melden voor een politiek-neutrale organisatie, maar zij moeten wél lid zijn van een politieke partij. Daarmee lijkt me de politieke neutraliteit voor die organisatie al voor het grootste gedeelte “verkocht” te zijn.

  Voorts tel ik al 6 leden van verschillende politieke partijen en er kunnen zich nog 2 melden, maar dan wel van de aangewezen politieke richting.
  Dat lijkt me duidelijk richting geven aan structuur van die “politiek-neutrale” organisatie.

  Om de gevoelens bij mij over dit bericht tóch neutraal te houden, wil ik hier verder niet ingaan op de andere afwezige politieke partijen, die kennelijk niet in de beoogde organisatie gewenst zijn.

  Overigens een bijzonder loffelijk streven van dhr. Keij om zo’n organisatie op te zetten, maar heb bij zijn basis c.q. eerste bestuur zo mijn vraagtekens m.b.t. de neutraliteit.

  Met vriendelijke groet,
  Bastiaan Ippel.

  Antwoord
  • Ik had al eerder gereageerd in dezelfde zin, maar nog wat ruimer aangezet. Ik zag mijn reactie nog niet geplaatst en heb evenmin enigerlei respons mogen ontvangen.

   Antwoord
 2. De belangenbehartigers….

  Het regent op dit moment Stichtingen die allemaal de belangen willen gaan behartigen van Nederlanders in het Buitenland en die zeggen dat al reeds te doen.

  Zo is er nu dus (weer) Eelco Keij die op de lijst van D 66 staat op een volslagen onverkiesbare plaats ( nummer 36 ). Keij pretendeert dat zijn Stichting a-politiek is maar wie er eens naar kijkt ziet al snel dat het hele ding helemaal vol staat met partij-ideologie. En zijn oproep (zie boven) veronderstelt een NL partij-lidmaatschap of – affiliatie. Het heeft er alle schijn van dat Keij op zoek is naar “fondsen” want dat is ook zijn beroep….fondsenwerver. En verder lijkt hij te het hengelen naar voorkeurs stemmen. En daarmee hoopt hij te kunnen stijgen op de D 66 lijst naar een verkiesbare plaats.

  De VBNGB heeft al eerder afstand gehouden van partij-politieke proposities, en zou dat ook nu moeten doen. Wat is er veranderd in het beleid van de VBNGB?

  En dan is er net weer een Stichting bij gekomen van NIHB = een Facebook group van Nederlanders in het Buitenland. Ook die pretenderen de belangen te behartigen van Nederlanders in het Buitenland. Kijk maar op http://www.stichtinggoed.nl. GOED bedoelt ongetwijfeld, maar …… weer één?

  Sinds een paar jaar bestaat nu “onze” VBNGB die aangeeft zich specifiek in te zetten voor de belangen van Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland.

  Dan zijn er ook nog belangenbehartigers per land zoals bijvoorbeeld de FANF – de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk.

  Het grote probleem is dat die Stichtingen allemaal volslagen ondemocratisch zijn. Het bestuur bepaalt wat de belangen zijn van Nederlanders in het Buitenland en de leden hebben geen enkele inspraak. Iedereen die zich kritisch opstelt en/of lastige vragen stelt wordt er acuut uitgezet. Als iemand mij niet gelooft wil ik het graag uitleggen …. Het Bestuur is immers alwetend en almachtig.

  Het is allemaal zeer dirigistisch en uitsluitend. Eigenlijk wel met uitzondering van de FANF die best aardig werk heeft verricht maar de rest is puur …… [zelf invullen; ik vrees de VBNGB toetsing ….].

  Een ander probleem is dat een ieder zo nodig naar Den Haag moet om ‘ze’ daar eens te gaan vertellen wat ‘ze’ moeten doen. Daarbij komen ze dan in contact met top ambtenaren en politici – allemaal specialisten op hun vakgebied en dan blijkt steevast dat we eigenlijk van de hele materie geen (Nederlandse) kaas hebben gegeten. Kortom die mensen staan a) voor joker en b) doen vaak meer schade dan goed. Je kunt je ook afvragen welk mandaat er is in zulke gesprekken. Men pretendeert wel de belangen van Nederlanders in het Buitenland te behartigen maar …. weet of beseft men in volle omvang welke belangen dat zijn?

  De constatering dat de onderscheiden clubs niet zelden weigeren daar een discussie over te voeren en/of die toe te staan maakt hun belangenbehartiging tenminste bedenkelijk en bepaald partieel..

  Ja en ‘de politiek’ in Den Haag die heeft zoiets van … daar heb je alweer zo’n stelletje egoïsten voor wie Nederland niet goed genoeg was …sorry hoor maar we hebben even geen tijd. Geef ze eens ongelijk….

  Het zijn allemaal gemiste kansen. Jammer. Mijn motto’s waren en zijn””Wij weten meer dan ik”, en “Niet twee keer het wiel uitvinden”. Dat zijn overigens motto’s van een professioneel academisch geschoold kennismanager. Het lijkt allemaal niet aan de belangenbehartigers besteed. Je zou er bijna toe neigen om zelf dan maar een Stichting NEBUNEWO op te richten: Nederlanders die buiten Nederland wonen. Maar ja – je kunt natuurlijk ook je eigen leven gaan leiden, beetje cursussen organiseren – beetje schilderen.

  Antwoord
 3. Heb mij opgegeven, FvD

  Antwoord
 4. Waarom nu weer een nieuwe club? Het bundelen van krachten in de VBNGB leidt tot meer resultaat. Het lijkt het Nederlandse politieke plaatje wel. Iedere patat frietkraam en iedere kerk heeft zijn eigen zetel in de volksvertegenwoordiging. Houd toch eens op!

  Antwoord
 5. De oproep aan personen voor het oprichten voor een politiek neutrale organisatie o.i.d. is naar mijn mening een goede oproep. Echter om daar nu alle politieke stromingen in te laten vertegenwoordigen gaat dan te ver. Ik denk dat het beter zou zijn om een politiek neutrale “lobby-organisatie” op te richten om alle partijen in de Tweede Kamer te kunnen bestoken met standpunten die gedragen worden door het merendeel van de leden van de VBNGB. In het algemeen zijn er onderwerpen van belang maar ook per land zijn specifieke onderwerpen van toepassing. De personen die aan zo’n lobby groep deelnemen hoeven vooral niet politiek gekleurd te zijn. De kunst is om alle Tweede Kamer fracties te bestoken met hetzelfde geluid en daarna te kijken of er een meerderheid bestaat die de wil heeft om wijzigingen aan te brengen. Dat er binnen zo’n groep kennis moet zijn van hoe het parlement in NL werkt is meegenomen en kan zeker helpen. In 1 van de reacties zie ik nog wel een opmerking staan dat Tweede Kamer leden specialist zijn op hun portefeuilles maar naar mijn kennis die ik daarvan heb is dit zeker lang niet altijd het geval. Ik noem maar als voorbeeld de portefeuille Grote (ICT)projecten waarvan ik zeker weet dat er maar een handvol specialisten in de TK aanwezig zijn. Dus onderschat niet de kennis die wij als vereniging kunnen inbrengen.

  Antwoord
  • Helemaal eens. Maar bedenk wel … van de 1 miljoen Nederlanders die buiten Nederland wonen zijn ongeveer 100.000 gepensioneerden. En daarvan zijn er maar heel erg weinig lid van de VBNGB.
   In een eerdere reactie wees ik al op het beperkte van al die belangen-organisaties. U wijst nu ook terecht op de doublures die gaan optreden. Eén kennisbank zou mooi zijn. Maar dat is misschien wel een taak van de overheid zelf: het Bureau Buitenland (als dat echt bestaat …). Als een orgaan dat buiten de centrale overheid geplaatst wordt (als een agentschap of zo).
   Voor de VBNGB zie ik meer een rol als deel in één van de andere clubs: zij richten zich op de 90% niet-gepensioneerd; de VBNGB richt zich op de 10% wel gepensioneerd.
   Veel Algemene Dossiers raken een ieder. Daarvoor hoeft niet 3 of 4 keer het wiel te worden uitgevonden.
   Maar al die 3 of 4 clubs voelen – zoals ik ze ken – weinig tot niets voor intrinsieke samenwerking en bundeling. Dat is – zoals een andere reactie ook al aangeeft – dan wel weer typisch Nederlands.

   Antwoord
 6. Op de bijdrage van Rudi Holzhauer van 14 januari wil ik graag reageren. Als bestuurslid van de VBNGB kan ik alleen over deze vereniging spreken. Daarnaast heb ik geen Facebook-account, is de stichting GOED nog niet echt van start en is de focus van Eelco Keij voor een groot deel een andere dan die van de VBNGB.

  Bij de VBNGB hebben de leden wel degelijk inspraak, zelfs niet-leden kunnen hun stem laten horen en doen dat ook geregeld. Dat gebeurt via de “stelling van de maand” en het reageren op oproepen; daarnaast is er een gastenboek en een contactformulier en men kan bovendien e-mails aan bestuursleden sturen. Ten slotte is er een jaarlijkse vergadering waarbij leden kunnen reageren op voorgestelde onderwerpen en stellingen, maar ook eigen onderwerpen op de agenda kunnen zetten.

  Dat belangenbehartigers in Den Haag hun argumenten naar voren brengen is vanzelfsprekend. Daar worden nou eenmaal de wetten gemaakt. Ook bestuursleden van de VBNGB worden af en toe naar Den Haag uitgenodigd voor gesprekken met parlementariërs en ambtenaren. Dat gebeurt meestal als reactie op door ons geproduceerde stukken. Deelnemers aan zo’n bezoek bereiden zich zeer goed voor en hebben wel degelijk kaas gegeten van de besproken onderwerpen. Daarnaast beschikken wij over kennis over de ervaringen van onze leden, informatie die men in Den Haag doorgaans niet heeft. Zolang zwaarwegende maatregelen voor inwoners van Nederland worden ingevoerd met een reactietijd van 30 jaar, terwijl emigranten van de ene dag op de andere moeten wennen aan een sterk gewijzigde situatie lijkt het mij zinvol onze volksvertegenwoordigers te doordringen van de weerslag die wetten en regels hebben op onze doelgroep.

  Dat “die mensen” voor joker zouden staan is de vraag. Heeft iemand zich op die manier uitgelaten? Een in september verleden jaar gehouden gesprek met drie leden van de vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer werd kort daarop gevolgd door een bespreking van deze commissie met de staatssecretaris van Financiën en wij konden constateren dat vrijwel alle door ons besproken onderwerpen daar aan de orde werden gesteld. Ik zie dat maar als bewijs dat belangenbehartigers wel degelijk serieus worden genomen.

  Van gehouden gesprekken in Den Haag wordt steeds verslag gedaan en tot nu toe is er geen kritiek van de leden op het optreden van het bestuur tijdens een specifiek bezoek geweest. De VBNGB werkt samen met de FANF (het bovengenoemde bezoek aan Den Haag was een gezamenlijke actie van beide verenigingen) en heeft ook contact met Eelco Keij.

  Uiteraard bestaat de mogelijkheid van belangenconflicten. Wanneer die onderkend worden verdient het soms de voorkeur geen actie te nemen. Voor de VBNGB betekent dat in ieder geval dat de effecten die maatregelen op verschillende landen, maar ook op verschillende groepen in hetzelfde land, hebben, goed in de gaten moeten worden gehouden.

  Dit alles is niet eenvoudig en vergt veel tijd en aandacht. Er wordt dan ook weinig geschilderd binnen het VBNGB bestuur.

  Antwoord
  • Mijn bedenkingen waren meer algemeen naar het mandaat van belangenbehartigers van Nederlanders die buiten Nederland wonen. Dat de leden van de VBNGB inspraak hebben – hoeveel maken daar gebruik van? De laatste stellingen van de maand blinken niet uit door genuanceerdheid, met 96% of 98% voor een bepaalde optie.

   En kun je vanuit het aantal VBNGB leden zeggen dat je die ongeveer 100.000 gepensioneerden buiten Nederland vertegenwoordigt? Nou ja – je kunt dat natuurlijk wel zeggen, zoals ook jij doet als bestuurslid (ik verwacht niet anders), maar mijn bedenkingen neem je er niet mee weg. VBNGB – NIHB – GOED – SNBN – “wie van de vier” oftelwel: wil mijn echte belangenbehartiger opstaan? Alle hoofdletters ten spijt.

   Antwoord
   • VBNGB leden hebben inspraak. Wie daarvan actief gebruik wil maken, maakt dat zelf uit. Gezien de discussies op diverse plekken op deze website valt het wel mee met de participatie.

    Het mandaat is natuurlijk een gevoelige kwestie. Hetzelfde verhaal komt voor bij vakbonden en bij politieke partijen die een deel van de bevolking willen representeren. Geen van hen kan beweren dat 100% van hun doelgroep lid is, toch gaan zij door.

    Het VBNGB bestuur vertegenwoordigt de leden. Er is geen andere bij mij bekende vereniging of stichting die specifiek onze doelgroep heeft. De onderwerpen waar wij ons druk over maken zijn voor veel andere emigranten (bijvoorbeeld mensen die door hun bedrijf naar het buitenland zijn gestuurd) niet van belang. Alle 100.000 gepensioneerden in het buitenland kunnen zich als lid aanmelden. Dat zij dat niet doen is geen reden ermee op te houden. Indien een niet-lid ons erop zou wijzen dat wij stappen nemen die niet in zijn of haar belang zijn zullen wij daar – onder uitnodiging tot lidmaatschap- uiteraard op in gaan.

 7. Dus geen plaats voor een Niet-Partijlijd bij Eelco !
  Daar slechts 2 % van de nederlandse bevolking, waar ook ter wereld, lid is van een politieke partij, laat hij 98% van de nederlanders dus in de kou staan.
  Net als in de Senaat en 2-de Kamer der Staten Generaal : dat zijn allemaal 2%’s.
  Het is namelijk niet mogelijk om zonder lid te zijn van een “geregistreerde en goedgekeurde” politieke partij die een vermogen heeft betaald om in alle kiesdistricten deel te nemen aan de verkiezingen, ooit lid te worden van een vertegenwoordigend orgaan, laat staan van een wetgevend orgaan.
  Vandaar de afgrond tussen bevolking en politiek.
  Een niet-partij-gebonden-enkeling kan zich niet eens (on)gehinderd door regels en voorschriften, kandidaat stellen.
  En “dus” ook niet bij Eelco’s 2%’s.
  Democratie in optima forma ? Participatie ? Openheid ?
  Met de groeten van de 98%, al dan niet in Gele Hesjes !

  Antwoord
  • Geachte heer Carstens,
   Op verzoek van Eelco Keij heeft de VBNGB de oproep voor 2 bestuursleden onlangs op haar website geplaatst.
   Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze functies en/of de doelstellingen van deze op te richten belangenorganisatie, kunt u zich het beste richten tot: https://eelcokeij.com/. Heeft u vragen betreffende de VBNGB, dan horen wij dit uiteraard graag.

   Antwoord
 8. Al eerder gestelde vraag aan de VBNGB:

  “De VBNGB heeft al eerder afstand gehouden van partij-politieke proposities, en zou dat ook nu moeten doen. Wat is er veranderd in het beleid van de VBNGB?

  Antwoord
 9. Beste allen,
  Blijf het simpel zien. De bestuursleden van de nieuwe vereniging/platform/netwerk zijn een intermediair naar de verschillende politieke partijen. Het lidmaatschap van elk van hen van een verschillende politieke partij verbreedt de politieke ingang van de afgestemde boodschap van de nieuwe vereniging wat de verspreiding en het effect ten goede kan komen. Een bestuurslid van de nieuwe vereniging die lid is van VBNGB kan ook gunstig werken voor de verbinding en eventuele samenwerking/coördinatie tussen beide organisaties.

  Antwoord
 10. Eelco Keij meldde dit in zijn nieuwsbrief:

  Bestuur ‘ANWB voor expats’ rond
  Het is gelukt – het bestuur van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland is rond. In totaal gaat het om elf Nederlanders in het buitenland (meer ging echt niet, anders zou het een Poolse landdag worden), waarvan twee bestuursleden die géén lid zijn van een partij en negen die ieder van een andere partij lid zijn. Om precies te zijn: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, CDA, CU, VVD en FvD. Daarmee omvat het bestuur een amalgaam aan politieke kleuren, van links tot rechts. Bovendien komen de bestuursleden uit vier verschillende continenten.
  Belangrijk om te weten: geen enkel bestuurslid zit er namens een partij – geen enkele politieke partij heeft dan ook zeggenschap over de samenstelling van het bestuur of enige activiteit van de belangenorganisatie. Daarnaast is het goed te benadrukken dat elk bestuurslid er op vrijwillige basis zit: niemand krijgt hiervoor betaald.
  Binnenkort zullen alle namen bekend worden gemaakt. Eerst moeten nog wat formaliteiten worden afgewerkt en zullen de bestuursleden de kans krijgen elkaar beter te leren kennen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.