Selecteer een pagina

Nieuwe woonlandfactoren voor onder meer de ANW gepubliceerd

jun 28, 2019

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juni 2019, nr. 2019-0000084835, tot wijziging van de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 ten behoeve van de actualisering van de woonlandfactoren voor het kalenderjaar 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 12, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 17, derde lid, 18, vierde lid, 29, derde lid, 29a, zesde lid, en 67, negende lid, van de Algemene nabestaandenwet, 2, elfde en twaalfde lid, van de Wet op het kindgebonden budget en 62, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Zie voor de percentages: https://www.taxlive.nl/media/3364/stcrt-2019-34375.pdf

7 Reacties

 1. Waarom is België niet vermeld?

  Antwoord
  • Voor EU landen gelden geen woonlandfactoren in de ANW en de kindregelingen. Vo883/2004 en het vrije verkeer van personen beginsel voorkomen dat (tot nu toe).

   Antwoord
 2. Id. voor Duitsland..??
  Maar voor de vorige jaren was er voor DE wel een woonland-faktor!
  Hoe rijmt dat?
  Dirk W. ten Veen

  Antwoord
  • Er was nooit een woonlandfactor voor Duitsland voor de ANW. Zie antwoord bij België.

   Antwoord
   • Sorry, vergissing mijnerzijds; er is een (DE) woonlandfaktor voor de Zvw/Wlz…!

    Correctie op mijn oorspronkelijke vraag:

    Waarom wordt deze Zvw/Wlz woonlandfaktor niet algemeen toegepast?…dus ook voor de ANW?

   • Woonlandfactoren voor ANW en kindregelingen houden rekening met de relatieve hoogte van kosten van levensonderhoud van het woonland t.o.v Nederland, maar gelden niet voor de EU. De woonlandfactoren in de zorgbijdrage houden rekening met de relatieve kosten van de wettelijke zorg in woonland t.o.v. Nederland voor de berekening verdragsbijdrage.

 3. Er staat ook geen enkel EU land vermeld in de tabel!
  Ook te laat gezien!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.