Selecteer een pagina

Vergoedingen aan voormalige SS soldaten in Nederland

dec 18, 2019

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum 17 december 2019 Betreft Inbreng schriftelijk overleg inzake uitkeringen aan voormalig SS-soldaten

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Financiën zoals gesteld op 17 oktober 2019. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van mijn brief van 13 september 2019 waarin ik reageer op het verzoek dat het lid Omtzigt tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2019 heeft gedaan over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel

De leden van de VVD-fractie vragen de regering waarom het heffingsrecht over deze periodieke uitkeringen aan Duitsland is toegewezen en waarom deze uitkeringen in Duitsland zijn vrijgesteld van belastingheffing.

Antwoord Ik begrijp deze vragen zo dat met periodieke uitkeringen gedoeld wordt op de zogenoemde ‘Kriegsbeschädigtenrenten’. Op grond van artikel 17, vierde lid, van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland zijn bepaalde uitkeringen die als gevolg van politieke vervolging of van oorlogshandelingen als een vergoeding voor letsel of schade worden betaald ter heffing toegewezen aan de verdragsluitende staat die de uitkeringen doet. Deze hiervoor genoemde bepaling is op verzoek van Duitsland opgenomen in het belastingverdrag. Ook in het voorafgaande belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van 1959 was een dergelijke bepaling opgenomen. Hiermee wordt dus bereikt dat Duitsland het heffingsrecht heeft over, kort gezegd, oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland. In Duitsland wordt een aantal oorlogs- en vervolgingsuitkeringen onder het nationale recht vrijgesteld van belastingheffing. Nederland heeft dit – evenals onder het belastingverdrag van 1959 – gerespecteerd bij de verdeling van heffingsrechten nieuwe belastingverdrag. De achtergrond van deze Duitse belastingvrijstellingen is een Duitse interne aangelegenheid.

Lees dit 9 pagina’s tellende document verder op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/inbreng-schriftelijk-overleg-uitkeringen-voormalig-ss-soldaten

1 Reactie

  1. Mooi verhaal echter ik kan het of een probleem er niet uithalen. Hiermee staat vast dat Duitsland wel zijn verplichtingen nakomt voor wat betreft zijn militairen. (ongeacht de nationaliteit) Kan de Staat der Nederlanden een puntje aan zuigen. Mijn schoonvader (KNIL officier) kon na 3,5 jaar op kosten van de keizer gelogeerd te hebben naar zijn salaris fluiten. Daarna volgde nog eens 5 jaar oorlog en na repatriering mocht hij het voorgeschoten bedrag voor de aanschaf van het hoognodige zoals een tafel, stoelen en bedden tot op de cent nauwkeurig terug betalen. Os bin zuunig niewaer…

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.