Selecteer een pagina

Aftrekbaarheid van bijdragen/premies ziektekosten in uw woonland

Wij gaan voor alle EU landen na of en in hoeverre bijdragen/premies die u  betaalt voor ziektekostenverzekeringen in uw woonland aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Wij doen dat aan de hand van de onderstaande 8 vragen, die wij voor elk land beantwoord willen hebben.

De antwoorden vindt u in het onderdeel Landeninformatie. Onder de 8 vragen staan de landen vermeld waar wij antwoorden voor hebben. Er is dan een link aanwezig. De niet vermelde (dan wel niet gelinkte) landen volgen zodra wij over de betreffende  informatie beschikken.

Hoewel niet volledig geeft deze website https://taxsummaries.pwc.com/

onder “individual”en “deductions” veel informatie per woonland over aftrekmogelijkheden van  onder meer ziektekostenpremies, zowel binnen als buiten de EU.

Mocht er iets niet juist zijn, of mocht u over dit onderwerp aanvullende informatie hebben, laat ons dat dan a.u.b. weten via ons contactformulier.

 1. Is in de wet IB van uw woonland voorzien in aftrek van betaalde ziektekosten bijdragen/premies?
 2. Geldt dit voor bijdragen/premies betaald voor wettelijk verplichte ziektekosten verzekeringen of ook voor particuliere ZKV?
 3. Indien ja, geldt deze aftrekpost ook voor bijdragen/premies betaald een buitenlandse instantie?
 4. Hoe is de aftrek gedefinieerd?
  • het werkelijk betaalde bedrag;
  • een forfait;
  • is er een maximum ingebouwd;
  • is het eigen risico aftrekbaar.
 5. Is er een drempel, bijvoorbeeld, een percentage van het (belastbare, bruto of premie) inkomen, voordat je aan aftrek toekomt?
 6. Indien in uw woonland de zorg wordt betaald uit algemene middelen of de zorgpremies ingebouwd zijn in de belasting percentages, bestaat er dan een mogelijkheid om de door Nederland ingehouden premies zorgverzekering in aftrek te brengen? Hoe wordt de aftrek gerealiseerd? (bijvoorbeeld verrekend met in het woonland te betalen belasting of als aftrekpost ten laste van het bruto of belastbaar inkomen?)
 7. Indien uw antwoord op vraag 6 ja is, kunt u het gehanteerde systeem beschrijven?
 8. Zijn er andere, hierboven niet genoemde mogelijkheden?

Ga hier naar de antwoorden per land:

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.