Selecteer een pagina

De VBNGB

De Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland 

De VBNGB is ontstaan uit een fusie tussen de Franse vereniging ICNG en de Spaanse vereniging VNGS. Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda.

De vereniging heeft tot doel:

  • De belangen te behartigen van hen die buiten Nederland wonen en dan voornamelijk in landen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en een Nederlands pensioen ontvangen.
  • Het ondersteunen van onze leden, soortgelijke verenigingen en partners met wie de VBNGB samenwerkt om onze doelstelling te bereiken.
  • Het eventueel via de rechter instellen van rechtsvorderingen.

Wij trachten ons doel te bereiken door o.a.

  • Het verwerven van informatie over en inzicht te verkrijgen in nationale- en internationaalrechtelijke regelingen voor gepensioneerden
  • Te overleggen met belangenorganisaties voor gepensioneerden en toezichthouders en door het verstrekken van informatie aan onze leden

De VBNGB heeft geen winstoogmerk en mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de vereniging vergoed.

Missie en visie van de Vereniging van belangenbehartiging gepensioneerde Nederlanders in het buitenland (VBNGB)

 

0 reacties