Selecteer een pagina

Landeninformatie

In dit onderdeel vindt u informatie die land-specifiek is. Het is een aanvulling op de voor een ieder geldende wetten en regels die in het onderdeel Algemene dossiers is opgenomen. Dit onderdeel wordt geleidelijk verder ingevuld  onder auspiciën van onze Landencoördinatoren.

Woonlandfactoren voor het jaar 2023
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 oktober 2022, kenmerk 3439287-1035439-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2023 ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden.

Klik hier voor deze publicatie in de STAATSCOURANT, Nr. 29339 4 november 2022

Hier leest u de laatste berichten:

Om u een idee te geven over het totaal aantal geregistreerde Verdragsgerechtigden in de EU/EER/Zwitserland: dat bedraagt in 2021 volgens een opgave van het CAK 84.274 (kenbaar uit de Verzekerdenmonitor 2021). Vergelijk 2020:83.782; 2019: 85.084; 2018: 85.617;  2017: 86.932 en 2016: 85.712.

 1. Duitsland met 23.642 (in 2020: 23.593; 2019: 24.483; in 2018: 24.727)
 2. België met 23.418 (in 2020: 23.567; 2019: 23.729; in 2018: 24.165)
 3. Spanje met 12.901 (in 2020: 12.775; 2019: 12.595; in 2018: 12.515)
 4. Frankrijk met 8.342 (in 2020: 8.333; 2019: 8.447; in 2018: 8.554)
 5. Polen met 3.503 (in 2020: 3.357; 2019: 3.893; in 2018: 3.971)
 6. Portugal met 3.351 (in 2020: 3.189; 2019: 3.102; in 2018: 2.979)
 7. Italië met 1.525 (in 2020: 1.497; 2019: 1.499;  in 2018: 1.485)
 8. Hongarije met 1.441 (in 2020: 1.313; 2019: 1.229; in 2018: 1.111)
 9. Verenigd Koninkrijk met 1.127 (in 2020: 1.258; 2019: 1.246; in 2018: 1.271)
 10. Griekenland met 1.102 (in 2020: 1.071; 2019: 1.040; in 2018: 1.028)
 11. Oostenrijk met 720 (in 2020: 708; 2019: 720; in 2018: 709)
 12. Zwitserland met 506 (in 2020: 522; 2019: 546; in 2018: 583)
 13. Zweden met 528 (in 2020:519; 2019: 498; in 2018: 493)

De overige EU/EER landen tellen minder dan 310 geregistreerde Verdragsgerechtigden per land (in totaal: 2.168). Bron: Verzekerdenmonitor 2021, VWS, blz. 32 (cijfers van het CAK).

In haar aanbiedingsbrief zegt de minister dat deze monitor een samenhangend beeld biedt van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet in 2020 en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2020. Met betrekking tot de nationale aspecten is met name aandacht besteed aan de werking van regelingen die gericht zijn op specifieke doelgroepen: wanbetalers, onverzekerde personen, onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden. Bij de internationale aspecten is aandacht besteed aan de zorgkosten die in het buitenland worden gemaakt door verdragsgerechtigden en Zvw-verzekerden, en aan de inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden.

Zie hier voor de Verzekerdenmonitor 2021: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/14/vws-verzekerdenmonitor-2021

Zie hier voor de Verzekerdenmonitor 2020: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/14/vws-verzekerdenmonitor-2020

Zie hier voor de Verzekerdenmonitor 2019: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/14/vws-verzekerdenmonitor-2019

Zie hier voor de Verzekerdenmonitor 2018: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/17/vws-verzekerdenmonitor-2018

 

Landen Portals Overzicht

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.