Selecteer een pagina

EU-dossiers

Hier vindt u informatie betreffende Europese aangelegenheden die voor ons van belang zijn.

Nuttige en informatieve links:

  • AGE platform (Algemeen)
  • AGE platform (Newsletter)
  • Pensioen expertise sessie (Op 6 april 2023 vond de digitale pensioenexpertisesessie plaats met als onderwerp ‘Grensoverschrijdende aspecten van het Pensioenakkoord en de Wet toekomst pensioenen’. De sessie werd georganiseerd door het expertisecentrum ITEM in samenwerking met Montae & Partners. Tijdens de sessie werden meer dan 50 deelnemers door Frank Janse (Pensioenadviseur – Expertisecentrum – Montae & Partners) bijgepraat over de grensoverschrijdende aspecten van de WTP. Sander Kramer (PhD-onderzoeker bij ITEM/UM) ging in op de grenseffecten van het bedrag ineens en RVU’s).
  • Nabestaandenuitkering in België, Duitsland en Nederland (Op het programma stonden presentaties over het inkomen na overlijden, het nabestaandenpensioen uit meerdere landen van SVB medewerk(st)ers Nick Tax, John Budde en Anne Opmeer).

0 reacties