Selecteer een pagina

Privacybeleid VBNGB

De VBNGB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Secretaris is de functionaris gegevensbescherming van de VBNGB, deze is te bereiken via secretaris@vbngb.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt registreren wij:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De VBNGB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • U, voor de uitvoering van onze dienstverlening, telefonisch of per e-mail te kunnen bereiken

De VBNGB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een vrijwilliger van de VBNGB) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De VBNGB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De VBNGB verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden nadat u hiervoor zelf toestemming hebt gegeven en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De VBNGB gebruikt alleen functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De VBNGB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over onze privacy policy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VBNGB en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vbngb.eu.
Om te verzekeren dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in een kopie van het paspoort de strook met paspoortnummer en Burger servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
De VBNGB wijst u tevens op u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De VBNGB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er tekenen zijn van misbruik, neem dan contact op met via secretaris@vbngb.eu.

0 reacties