Selecteer een pagina

Deze site

Deze site is, na een fusie van een aantal belangengroeperingen voor gepensioneerden in de EU, in 2016 tot stand gekomen en wordt bijgehouden door deskundigen onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De site is ontworpen door Toporange. Het technische beheer berust bij Solutaria. Inhoudelijk webmaster is ons bestuurslid Ed Roosen. Vragen over de techniek en/of de inhoud kunt u stellen via het Contactformulier. Het auteursrecht op deze site en op alle werken die daarop staan berust bij de vereniging, indien en het auteursrecht niet aan een ander toebehoort. Datzelfde geldt voor alle mogelijke andere intellectuele eigendomsrechten op site en inhoud. De vereniging werkt met een “Creative Commons” licentie. Dat wil zeggen dat u alle materiaal vrijelijk mag gebruiken, mits met bronvermelding, en mits u eventuele bewerkingen en aanvullingen (waaronder verbeteringen) voor gebruik terug aanbiedt aan de vereniging vóór/of tegelijkertijd met verspreiding ervan. Op deze site nemen wij informatie uit allerlei bronnen op en over. Mocht u van mening zijn dat uw informatie ten onrechte door ons is opgenomen of gebruikt, laat u ons dat dan weten, wij kunnen dit dan, in overleg met u, aanpassen. Alleen leden hebben toegang tot alle informatie op de website. Dit betreft onder meer de volgende onderdelen:

  • Nieuwsbrieven.
  • Vergaderingen.
  • Columns van Jan de Voogd.
  • Bestuursmededelingen m.u.v. mededelingen waarmee het bestuur een ruimere doelgroep wil bereiken.
  • Specifieke berichten over onderwerpen waarvoor de vereniging, ten behoeve van haar leden, kosten heeft moeten maken en/of die veel onderzoek hebben gevergd.

RSS-feed adres: https://vbngb.eu/feed/ Ons privacybeleid is conform de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming die in 2016 in werking is getreden. De VBNGB gebruikt alleen functionele ‘cookies’. Verder geldt deze Disclaimer.

0 reacties