Selecteer een pagina

Zorg

Voor onze leden zijn zorg, zorgverzekering en de wijze waarop de zorgkosten (mogelijk) worden vergoed belangrijke onderwerpen. In Nederland is men verplicht een basisverzekering af te sluiten en heeft iedereen een zorgverzekering zoals omschreven in de ZVW (Zorgverzekeringswet).
Verblijft u echter langer dan acht maanden per jaar in het buitenland, dan moet u zich uitschrijven uit de BRP (Basis Registratie Personen) in uw woonplaats. U woont dan namelijk officieel niet meer in Nederland en dat betekent dat uw Nederlandse basisverzekering stopt. U dient uw Nederlandse zorgverzekeraar te informeren over uw vertrek uit Nederland waarna deze zorgverzekering zal worden beëindigd. Afhankelijk van uw woonland hebt u mogelijk nog wel recht op vergoeding van medische zorg voor rekening van Nederland.

Zorgkosten.

Voor wat betreft uw zorgkosten kunnen zich in principe vier verschillende situaties voordoen:

  1. u hebt zorgkosten in uw woonland (EU of daarbuiten) – de zgn. Woonlandzorg
  2. u hebt zorgkosten in uw Pensioenland Nederland – de zgn. Pensioenlandzorg
  3. u hebt zorgkosten in een (ander) land binnen de EU (de EHIC)
  4. u hebt zorgkosten in een land buiten de EU

Elk van deze vier domeinen kent zo zijn eigen voetangels en klemmen. Aan de “Patiëntenrichtlijn” besteden we afzonderlijk aandacht.

Uw woonland is in de EU/EER of een verdragsland.

Omdat de meeste gepensioneerde Nederlanders het grootste deel van hun leven in Nederland premies en bijdragen hebben betaald, hebben zij recht op medische zorg in het buitenland op kosten van Nederland. U betaalt hiervoor een verplichte bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Bij het CAK kunt u het verdragsformulier 121 of S1 aanvragen waarmee u zich kunt aanmelden bij de zorgverzekeraar of betreffende instantie in uw woonland. Daar bepaalt men vervolgens of u recht hebt op medische zorg op kosten van de Nederlandse staat. Dit geldt ook voor uw eventueel meeverhuizende gezinsleden.

Als u vragen hebt over uw zorgverzekering bij emigratie of een verblijf voor langere tijd in het buitenland dan kunt u bij verschillende instanties terecht voor hulp of advies:

– Verdragsformulieren en algemene vragen over zorgverzekering in het buitenland:

– Hulp en advies bij het vaststellen van de verzekeringsplicht in Nederland:

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.