Selecteer een pagina

Lid worden

Heb je plannen om met Nederlands pensioen buiten Nederland te gaan wonen of ontvang je een Nederlands pensioen nu of in de toekomst en woon je al buiten Nederland, dan geeft het lidmaatschap van de VBNGB je direct toegang tot relevante informatie. De (ervarings)deskundige vrijwilligers en adviseurs van de VBNGB komen op voor de belangen van de mensen met een Nederlands pensioen of sociale uitkering die buiten Nederland wonen, en geven voorlichting, doen onderzoek, verzamelen informatie en kunnen hen zo nodig juridische ondersteuning verlenen.. Klik hier om onze flyer in te zien en hier voor onze missie en visie.

Hoe meld ik mij als lid aan?

Aanmelden als lid kan door onderstaand formulier in te vullen. Per huishouden kan een tweede e-mailadres worden opgeven. Beide partners ontvangen dan een eigen inlogcode voor de website.

Met uw aanmelding accepteert u de Statuten van de Vereniging en het Huishoudelijk Reglement, waarin onder meer het Contributiebeleid.

Wat houdt het lidmaatschap van de VBNGB in?

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd en is na opzegging geldig tot 31 december van dat jaar.

Met het lidmaatschap:

 • Verkrijgt u toegang tot het “voor leden alleen”-deel van onze website met veel informatie over verschillende zaken in verband met het ontvangen in het buitenland van een pensioen uit Nederland.
 • Kunt u rechtstreeks vragen stellen aan deskundigen over de problematiek van het in het buitenland ontvangen van een pensioen uit Nederland.
 • Steunt u, tezamen met alle andere leden, de doelstelling van de Vereniging zich in te zetten voor de belangen van Nederlands pensioengerechtigden in het buitenland, door
 • Informatieverzameling
 • Kennisvergaring
 • Lobby- en voorlichting bij wetgevende en uitvoerende macht
 • Hebt u de mogelijkheid ondersteuning te vragen bij juridische en gerechtelijke stappen over kwesties gerelateerd aan de doelstellingen van de vereniging en van belang zijn om deze te verwezenlijken

Hoe zit het met de contributie?

Een lid is ieder jaar de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Het lidmaatschap bedraagt € 35,= per kalenderjaar.

Nieuwe leden zijn de volledige contributie voor het lopende jaar verschuldigd. Een uitzondering op deze regel geldt bij aanmelding als nieuw lid in het laatste kwartaal van het kalenderjaar. In dit geval volstaat een lidmaatschapsbijdrage van 50%.

Leden betalen de contributie uiterlijk bij het begin van het nieuwe lidmaatschapsjaar.

Rekening gegevens

Het bankrekeningnummer van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland bij de Rabobank Amersfoort Eemland is op naam van:

VBNGB met IBAN nummer: NL92RABO0308723597

BIC code : RABONL2U

U kunt op deze rekening uw contributie betalen onder vermelding van “Contributie + jaar +naam”

Hoe wordt het lidmaatschap beëindigd?

Het lidmaatschap wordt beëindigd bij overlijden van een lid. Als het gaat om een huishouden kan achterblijvende partner kenbaar maken, lid te willen blijven of het lidmaatschap op te zeggen.

Het lidmaatschap wordt opgezegd d.m.v. een e-mail aan de secretaris via secretaris@vbngb.eu. Het lidmaatschap eindigt op 31 december van het jaar van opzegging.

Als een lid gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, 50% van de contributie te betalen bij aanmelding in het laatste kwartaal, kan dat lid niet in het daaropvolgende jaar opzeggen. In ieder geval is de volledige contributie voor dat jaar verplicht.

Formulier > aanmelden lidmaatschap

  Voornaam

  Achternaam

  Geboortejaar

  Adres

  Volledige postcode

  Plaats

  Land

  E-mail

  Ik heb de VBNGB ontdekt
  Via de websiteDoor familie/bekenden/vriendenAnders of via een organisatie (graag naam van de organisatie vermelden) …

  Opmerkingen

   

  0 reacties