Nieuws en nieuw op deze site

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.

De 10 laatst verschenen nieuwsberichten van de VBNGB:

Ga hier naar het archief met alle nieuwsberichten.

Kiescollegefestival van SNBN

Kiescollegefestival van SNBN Zie onze draad: https://vbngb.eu/2023/01/11/verkiezing-kiescollege-voor-de-eerste-kamer/#comments De Stichting Nederlanders Buiten Nederland...

Nieuwsbericht Eerste Kamerverkiezing leden kiescollege niet-ingezetenen

Bron: Team Unit Verkiezingen/Griffie, gemeente Den Haag. Datum: 16-05-2023 Eerste Kamerverkiezing kiescollege niet-ingezetenen Beste lezer, Op dinsdag 30 mei wordt er...

Senioren doen mee, wetenschappelijk onderzoek naar gezonde veroudering.

Ontvangen op 13-5-2023 van onze secreteris, Roy Meijderts, met het verzoek deze mededeling te plaatsen. Senioren doen mee. Wetenschappelijk onderzoek naar gezonde...

Nieuwe regels m.b.t. EHIC-vergoedingen en grensoverschrijdende zorg verdragsgerechtigen

Beste leden, Het CAK heeft ons opmerkzaam gemaakt op nieuwe regels m.b.t. EHIC-vergoedingen en grensoverschrijdende zorg voor verdragsgerechtigden. Bijgevoegd (klik op de...

Aandachtspunten en activiteit(en) van de VBNGB inzake de Wet toekomst Pensioenen

Aandachtspunten en activiteit(en) van de VBNGB inzake de Wet toekomst Pensioenen. DATUM: 17 april 2023 De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is nu in behandeling in de Eerste...

Aangifte van onroerend goed in Nederland

ECLI:NL:GHAMS:2023:811 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak04-04-2023 Datum publicatie05-04-2023 Zaaknummer22/00414 Formele relaties Eerste aanleg:...

Bereikbaarheid leden

Beste leden, Op 29 maart jl. heb ik de Nieuwsbrief 2023-1 en vandaag, 3 april, de contributiebrief 2023 aan de leden verzonden. Op beide zendingen ontving ik een aantal...

Nieuwsbrief 2023-1

De eerste nieuwsbrief van 2023 betreffende het eerste kwartaal 2023 is beschikbaar. Leden van de VBNGB ontvangen de nieuwsbrief ook per e-mail. De nieuwsbrief bevat een...

Oproep tot het invullen enquête inzake ervaren problemen met Nederlandse banken.

Beste VBNGB-leden en belangstellenden, Emigranten hebben de laatste tijd te maken met Nederlandse banken die hen het leven moeilijk maken. Binnen de EU beperkt zich dat...

Correctie online aangifte afkoop pensioen uit het V.K.

De Belastingdienst van Nederland meldt: In de online aangifte inkomstenbelasting wordt helaas niet op de juiste manier rekening gehouden met de afkoop van een pensioen uit...

De 3 laatst verschenen Columns van Jan de Voogd:

Ga hier naar het archief met alle Columns van Jan. 

Aanvulling verzoek om teruggaaf Franse sociale heffingen over vermogensinkomsten vanaf 2016

Na de vele reacties op onze plaatsing van het bericht verzoek om teruggaaf Franse sociale heffingen over vermogensinkomsten vanaf 2016 deze aanvullende informatie. De...

Verzoek om teruggaaf Franse sociale heffingen over vermogensinkomsten vanaf 2016

Toelichting Hierbij treft u een model-bezwaarschrift aan dat door verdragsgerechtigden wonend in Frankrijk, die voor ziektekosten ten laste komen van Nederland, kan worden...

Franse algemene sociale heffingen (CSG e.d.) over vermogensinkomsten (deel II)

Inleiding In deel I heb ik een overzicht gegeven van het verloop van de rechtsstrijd en het wetgevingsproces dat zich in Frankrijk heeft voorgedaan in de afgelopen jaren met...

PENSIOEN

Aandachtspunten en activiteit(en) van de VBNGB inzake de Wet toekomst Pensioenen

Aandachtspunten en activiteit(en) van de VBNGB inzake de Wet toekomst Pensioenen. DATUM: 17 april 2023 De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is nu in...

Correctie online aangifte afkoop pensioen uit het V.K.

De Belastingdienst van Nederland meldt: In de online aangifte inkomstenbelasting wordt helaas niet op de juiste manier rekening gehouden met de...

CRvB onbevoegd te oordelen over niet-indexeren ABP pensioen

ECLI:NL:CRVB:2023:207 Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 01-02-2023 Datum publicatie 02-02-2023 Zaaknummer 22/2984 AOW...

Zweeds Garantipension niet langer exporteerbaar

Stopzetting uitkering Zweeds Garantipension bij emigratie naar buitenland Door de Zweedse overheid is per 1 januari 2023 een ingrijpende maatregel...

AOW bedragen per januari 2023

De bruto AOW-bedragen worden verhoogd per 1.1.2023 naar 968,86 per maand voor gehuwdenpensioen(excl. Vakantietoeslag en tegemoetkoming...

Voorlichting over pensioenen (België en Duitsland)

Zie op deze site diverse interessante presentaties over België en Duitsland in relatie tot Nederland::...

ZORG

Senioren doen mee, wetenschappelijk onderzoek naar gezonde veroudering.

Ontvangen op 13-5-2023 van onze secreteris, Roy Meijderts, met het verzoek deze mededeling te plaatsen. Senioren doen mee. Wetenschappelijk...

Nieuwe regels m.b.t. EHIC-vergoedingen en grensoverschrijdende zorg verdragsgerechtigen

Beste leden, Het CAK heeft ons opmerkzaam gemaakt op nieuwe regels m.b.t. EHIC-vergoedingen en grensoverschrijdende zorg voor verdragsgerechtigden....

Rechtbank over woonlandfactor Duitsland 2018

Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-02-2023 Datum publicatie 24-02-2023 Zaaknummer AWB - 21 _ 3870 Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht...

EC Voorstel over langdurige zorg

Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD over toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg {SWD(2022) 441 final} Het voorstel van de...

Meer kansen op zorgtoeslag voor gepensioneerde verdragsgerechtigden in 2023

Door verruiming van de zorgtoeslag regeling komen meer gepensioneerde verdragsgerechtigden in meer landen in aanmerking voor de zorgtoeslag. Eerst...

Verzekerdenmonitor 2022

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/11/28/vws-verzekerdenmonitor-2022 Daaruit: Het totale aantal geregistreerde personen dat in...

BELASTINGEN

Aangifte van onroerend goed in Nederland

ECLI:NL:GHAMS:2023:811 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak04-04-2023 Datum publicatie05-04-2023 Zaaknummer22/00414 Formele relaties...

Correctie online aangifte afkoop pensioen uit het V.K.

De Belastingdienst van Nederland meldt: In de online aangifte inkomstenbelasting wordt helaas niet op de juiste manier rekening gehouden met de...

Internetconsultatie over nieuwe Nederlandse fiscale regelingen

het kabinet roept het publiek op mee te denken over vereenvoudiging van fiscale regelingen. Ik citeer: In het kort Het kabinet houdt fiscale...

Noordelijk deel Cyprus en kwalificerende buitenlandse belastingplicht

ECLI:NL:RBZWB:2022:7700 InstantieRechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak15-12-2022 Datum publicatie09-01-2023 Zaaknummer21/3275 en 21/3276...

Jaarplan 2023 Belastingdienst

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2022/12/15/bijlage-1-jaarplan-belastingdienst-2023 Uit het Jaarplan 2023 van de Belastingdienst...

Belastingverdrag V.S.: schending van vertrouwensbeginsel

ECLI:NL:RBZWB:2022:5968 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak 14-10-2022 Datum publicatie 24-10- 2022 Zaaknummer 21/2099...

POLITIEK

Nieuwsbericht Eerste Kamerverkiezing leden kiescollege niet-ingezetenen

Bron: Team Unit Verkiezingen/Griffie, gemeente Den Haag. Datum: 16-05-2023 Eerste Kamerverkiezing kiescollege niet-ingezetenen Beste lezer, Op...

Niet digitaal stemmen vanuit het buitenland

Beantwoording Kamervragen door Minister Bruins Slot   Daaruit: Vraag 4 Deelt u de mening dat digitaal stemmen voor Nederlanders buiten...

Sa­men­vat­ting ad­vies wets­voor­stel kies­col­le­ge niet-in­ge­ze­te­nen

Bron: Raad van State. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel kiescollege niet-ingezetenen. Het...

Ambtelijke ombuigings- en intensiveringslijst

https://www.rijksfinancien.nl/bestanden/ombuigings-en-intensiveringslijst/maart2021.pdf 1 INTRODUCTIE Voor u ligt de ombuigings- en...

Beschikbaarheid bankrekening buiten de EU

https://www.internetconsultatie.nl/wbbnb Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders in het buitenland Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt...

Registratie voor Tweede Kamerverkiezingen bij wonen buiten Nederland

Zie de site van de Gemeente Den Haag: Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan...