Selecteer een pagina

Uitwisselen van belasting gegevens

Nederland gaat in 2017 voor de eerste keer financiële gegevens uitwisselen onder de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS). Nederland begint met 48 landen om financiële informatie uit te wisselen.

Internationale regels

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe internationale regels die zwartsparen en belastingontduiking moeten tegengaan. Een onderdeel daarvan is de zogenoemde Common Reporting Standard (CRS). Op grond hiervan moeten banken het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vaststellen.

Financiële gegevens uitwisselen

In 2016 sprak de Nederlandse regering met 95 andere landen af om financiële gegevens van buitenlandse rekeninghouders uit te wisselen via CRS. Financiële instellingen zijn op grond van CRS verplicht om financiële gegevens van personen en bedrijven die wonen of gevestigd zijn in een ander land dat bij CRS is aangesloten, aan de Belastingdienst door te geven. De Belastingdienst wisselt deze gegevens desgevraagd uit met andere CRS-landen.

Aanpak belastingontduiking particulieren in het buitenland door FATCA en CRS

Om belastingontduiking en zwartsparen tegen te gaan, wisselt de Nederlandse Belastingdienst met steeds meer landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uit. Dat is een gevolg van FATCA en CRS. Dat zijn internationale regels die gemaakt zijn om belastingontduiking en zwartsparen tegen te gaan. De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars.

Het gaat om gegevens van personen die mogelijk belastingplichtig zijn in het buitenland. Deze landen onderzoeken vervolgens zelf of er nog belasting moet worden betaald. Mogelijk verandert hierdoor iets voor u.

Meer informatie:

0 reacties