Selecteer een pagina

Patiëntenrichtlijn – vraag&antwoord 2

Hoe zit het met de bestaande wetgeving op dit gebied (sociale zekerheidsverordeningen)?

Burgers die zorg nodig hebben (ook spoedeisende medische zorg) wanneer zij zich tijdelijk in het buitenland bevinden, blijven profiteren van de bestaande verordeningen en de European Health Insurance Card, de Europese ziekteverzekeringskaart, en krijgen de zorg die zij nodig hebben.

Voor geplande zorg kan een patiënt, op grond van de verordening, vooraf toestemming vragen. Die toestemming mag niet worden geweigerd als hij/zij niet binnen een medisch verantwoorde termijn in het thuisland behandeld kan worden.

Het is belangrijk op te merken dat de verordeningen niet alle zorgaanbieders dekken. Sommige particuliere aanbieders zijn hier bijvoorbeeld van uitgesloten. Onder deze verordeningen zijn patiënten bovendien meestal verplicht om voor alle behandelingen toestemming te vragen. Onder de richtlijn zou slechts bij uitzondering toestemming nodig moeten zijn.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.