Selecteer een pagina

Patiëntenrichtlijn – vraag&antwoord 3

Welke extra voordelen biedt deze richtlijn?

De richtlijn verandert niets aan de voordelen die de Europese burgers nu hebben met de bestaande verordeningen inzake sociale zekerheid, die zijn gebaseerd op het artikel over vrij verkeer van personen van het EU-verdrag. Wel verduidelijkt de richtlijn de patiëntenrechten die zijn gebaseerd op het vrije verkeer van diensten, en die in verschillende uitspraken van het Europese Hof van Justitie zijn vastgelegd. Een van de belangrijkste resultaten van deze nieuwe richtlijn is, in het geval van ziekenhuiszorg, dat patiënten zelf hun zorgaanbieder kunnen kiezen.

Andere voordelen van de nieuwe richtlijn zijn:

  • meer keuze: de richtlijn dekt alle zorgaanbieders in de EU.
  • minder bureaucratische regels voor patiënten: onder de richtlijn is toestemming vooraf slechts bij uitzondering nodig.
  • informatie voor patiënten: patiënten ontvangen alle informatie die ze nodig hebben om een geïnformeerde keuze te kunnen maken, zoals over de kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg, via de nationale contactpunten die in alle lidstaten zullen worden opgericht. Daarnaast introduceert de richtlijn nieuwe maatregelen om alle patiënten te helpen zo goed mogelijk gebruik te maken van hun rechten in beide wetteksten.
  • procedurele garanties: alle patiënten hebben recht op duidelijk gemotiveerde beslissingen, en mogen beroep aantekenen als ze het gevoel hebben dat hun rechten niet worden geëerbiedigd. Alle patiënten hebben het recht een klacht in te dienen en verhaal te halen (en alle behandelingen moeten gedekt worden door een aansprakelijkheidsverzekering of een vergelijkbare garantie). Patiënten hebben ook recht op een kopie van hun medisch dossier.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.