Selecteer een pagina

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

EESSI is een IT-systeem dat socialezekerheidsorganen uit de hele EU zal helpen om sneller en veilig informatie uit te wisselen, zoals vereist door de EU-verordeningen over de coördinatie van de sociale zekerheid. Momenteel is er nog geen EU-breed systeem en wordt informatie vooral op papier uitgewisseld. Dat zijn onder andere de S1, S2, E-formulieren, zoals de E-121.

Hoe gaat het werken?

Alle communicatie tussen nationale organen over grensoverschrijdende sociale zekerheid zal gaan lopen via gestructureerde elektronische documenten. Deze documenten zullen door het EESSI (beheerd door de Europese Commissie) worden doorgestuurd naar de correcte bestemming in een ander EU-land. Betrokkenen bij socialezekerheidsorganen zullen de relevante informatie kunnen opzoeken in een database van Europese socialezekerheidsorganen.

Wat zijn de voordelen?

Voor het publiek:

  • vlotter beheer van aanvragen
  • snellere berekening en uitbetaling van uitkeringen

Voor overheidsinstanties:

  • gestandaardiseerde informatiestromen
  • betere meertalige communicatie dankzij gemeenschappelijke gestructureerde documenten
  • geoptimaliseerde gegevensverificatie en -verzameling

Men denkt aan invoering in 2018.

De VBNGB houdt vooral een aantal privacy-aspecten in het oog, zoals het recht op inzage en het correctierecht.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.