Selecteer een pagina

Statuten – Slotbepalingen

WAARVAN AKTE is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.