Selecteer een pagina

De huurwet in Spanje

Veel Nederlanders in Spanje hebben op enige manier te maken met huur. Of ze verhuren hun tweede woning of ze huren zelf doorlopend of voor korte termijn een plekje onder de zon. Recent is er een wijziging in de Spaanse huurwet doorgevoerd. In dit artikel meer hierover.

De Spaanse huurwet (gewijzigd met wet 4/2013, van 4 juni) reguleert de huurmarkt in Spanje en heeft tot doel deze flexibeler en dynamischer te maken. Belangrijk te weten is dat de wijzigingen alleen van toepassing zijn op huurcontracten die werden ondertekend nádat de wet van kracht is gegaan. Van terugwerkende kracht is dus geen sprake. Bent u van plan een woning te huren in Spanje, dan dient u rekening te houden met het volgende.

Minimumduur van de huurovereenkomst in Spanje

In de huurwet zijn termijnen vastgelegd. De wet bepaalt dat de duur van de huurovereenkomst vrij door de huurder en verhuurder bepaald kan worden. Is de duur van de huurovereenkomst korter dan 3 jaar, dan kan die overeenkomst met periodes van één jaar worden verlengd, totdat deze de minimumduur van 3 jaar bereikt.

Wanneer kan een huurovereenkomst in Spanje worden beëindigd?

  • Wanneer de huurder niet aan de verplichting tot het betalen van de huur voldoet. De partijen kunnen in de overeenkomst het aantal keren vastleggen dat het niet betalen van de huur leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst.
  • Wanneer de borg niet wordt betaald.
  • Wanneer de woning zonder toestemming aan een ander wordt doorverhuurd ofwel wordt onderverhuurd.
  • Wanneer er schade is aan de woning of er als er werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd, waarvoor de verhuurder geen toestemming heeft verleend.
  • Wanneer de woning wordt gebruikt voor iets anders dan om erin te wonen. Bijvoorbeeld als kantoor.
  • Wanneer de huurder overlijdt en er niemand achterblijft die het recht heeft om de woning te huren. Het kan hierbij gaan om directe familieleden of om personen met wie hij of zij tenminste twee jaar voorafgaand aan zijn of haar overlijden heeft samengewoond.

Daarnaast kan de huurder het contract beëindigen als de verhuurder de nodige herstelwerken niet uitvoert om de woning bewoonbaar te behouden en/of het recht van de huurder op het gebruik van de woning verstoort.

Vaststellen van de huurprijs

De hoogte van de huur wordt door beide partijen samen overeengekomen. Deze zal maandelijks worden betaald binnen de eerste zeven dagen van elke maand, tenzij door beide partijen iets anders wordt overeengekomen.

De actualisering van de huur wordt op uitdrukkelijke overeenkomst van de partijen gedaan. Is dit niet het geval, dan wordt deze geactualiseerd op basis van de consumentenprijsindex (IPC).

Onderhoudskosten van de woning in Spanje

De verhuurder en de huurder kunnen samen overeenkomen voor welke rekening specifieke onderhoudskosten komen. Over het algemeen geldt dat de verhuurder verplicht is de herstelwerkzaamheden te betalen waarmee de woning bewoonbaar blijft, tenzij er sprake is van schade die door de huurder zelf werd veroorzaakt. Ook kleinere herstelwerkzaamheden die het dagelijks gebruik van de woning betreffen komen voor rekening van de huurder. De kosten van nutsvoorzieningen zoals gas, licht en water komen over het algemeen in Spanje voor rekening van de huurder en zijn niet inclusief het huurbedrag.

Br0n: inspanje.nl, 12 augustus 2017 (auteur Welex Nederlandse advocaten en fiscalisten in Marbella)

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.