Selecteer een pagina

Model-inkomensverklaring voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

jan 27, 2016

“Recent heeft de Belastingdienst een model-inkomensverklaring op haar website gepubliceerd. Deze is bedoeld voor buitenlanders met Nederlands inkomen die in Nederland voor ‘kwalificerende buitenlandse belastingplicht’ in aanmerking (willen) komen. Daardoor kunnen zij de hypotheekrente op hun (in het buitenland gelegen) eigen woning in Nederland in aftrek brengen. Eén van de voorwaarden voor deze faciliteit is dat zij de Belastingdienst jaarlijks met een inkomensverklaring inzage geven in hun niet-Nederlandse inkomen. Ondanks dat de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht al meer dan een jaar geleden in werking is getreden, is het format van de inkomensverklaring pas nu openbaar gemaakt.

Voor verzending naar de Belastingdienst (Kantoor Buitenland te Heerlen) moet de belastingplichtige de inkomensverklaring laten ondertekenen door de belastingautoriteiten uit zijn of haar woonland. Inzending naar de Belastingdienst moet gebeuren uiterlijk ten tijde van het indienen van de (Nederlandse) aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar – voor het eerst over 2015.”

 

Lees verder: BDO, 27 januari 2016

Lees hier op onze site in de Algemene dossiers over de Inkomensverklaring. U vindt daar ook de links naar de model-verklaringen in verschillende talen

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.