Selecteer een pagina

Grensoverschrijdende zorg voor binnen de EU geëmigreerde verdragsgerechtigden met Nederlands wettelijk pensioen: vergelijking van Verordening 883/2004 en de Patiëntenrichtlijn COM (2011)24

Deel I: Inleiding Begin 2011 is de door de EC voorbereide Patiëntenrichtlijn (PR) aangenomen. Deze bevat als kern voorstellen tot het beter mogelijk maken van het ontvangen van zorg buiten de grenzen van het land waar men woont en wettelijk verzekerd is. Er bestond consensus dat het wenselijk zou zijn de jurisprudentie van het Europese…

Deze pagina is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden van de VBNGB

Een deel van deze website is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Het bij elkaar brengen van relevante informatie kost inspanningen en geld. Zo ook deze website en het onderhouden er van. Een deel van de website houden wij vrij toegankelijk. Hier leest u wat vrij is en wat niet, en waarom.
Als u al lid bent kunt u hieronder inloggen. Bent u nog geen lid? Dan nodigen wij u uit om lid te worden, door het aanmeldformulier in te vullen.

2 Reacties

 1. Grensoverschrijdende gezondheidszorg: Commissie verzoekt NEDERLAND aan regels over hoogte van terugbetaling te voldoen
  Vandaag heeft de Commissie besloten tot het sturen van een aanmaningsbrief aan Nederland. De Commissie verzoekt de Nederlandse autoriteiten te garanderen dat de kosten van gezondheidszorg die in het kader van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EU) is ontvangen in een andere lidstaat, worden vergoed tot de hoogte die van toepassing is wanneer de gezondheidszorg in Nederland wordt ontvangen. In deze richtlijn zijn de rechten van patiënten neergelegd om gezondheidszorg te kunnen ontvangen in een andere lidstaat en een verzoek om terugbetaling hiervan in te dienen in het thuisland. Wat de hoogte van de terugbetaling betreft, bepaalt de richtlijn duidelijk dat deze moet reiken tot de hoogte van de kosten die zouden zijn gedragen door de eigen lidstaat van de patiënt indien de gezondheidszorg daar zou zijn verstrekt, zonder de werkelijke kosten te overschrijden. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten die de Commissie heeft aangevoerd; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

  Te vinden in: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_nl.htm

  Antwoord
 2. Mijn Krankenkasse (Duitsland) heeft de mogelijkheid dat aangeslotenen digitaal hun kostenoverzicht van enig jaar/kwartaal/maand/week/dag kunnen inzien. Ik heb dit voor de periode 2015 t/m 2020 eens gedaan, een uitdraai gemaakt en kom tot de volgende opmerkelijke constatering.

  Totaal gedeclareerde kosten door zorgverleners € 4.744,- waarvan € 1.255,- tandartskosten, € 3.293,- apotheek en € 195,- huisarts. De eigen bijdrage over die jaren was € 488,- (medicijnen). Niet in zicht komen onder meer kosten specialisten, ziekenhuis- en laboratorium onderzoeken en de kosten huisarts gelet op het bedrag lijkt mij erg laag. In die periode heb ik € 10.250,- aan premie aan het CAK betaald derhalve is het voor het CAK een gunstig schadeverloop. Indien het klopt moet het CAK over deze periode eveneens € 4.744,- aan de Krankenkasse hebben betaald. Hoe is een en ander te controleren? Het geheel is mij niet duidelijk aangezien naar mijn mening vele declaraties ontbreken. Het lijkt mij dat toch alle declaraties via de Krankenkasse verlopen en niet via een of ander, ander instituut. Hebben ander leden in Duitsland hier ook ervaring mee?

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.