Selecteer een pagina

Europese Commissie bevraagt Spanje over sanctieniveau van zgn. Modelo 720 – opgave van activa in het buitenland

feb 16, 2017

De Europese Commissie verzoekt Spanje om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor in het buitenland aangehouden activa evenredig zijn.

De Europese Commissie heeft Spanje een met redenen omkleed advies gestuurd met een verzoek om wijziging van zijn voorschriften voor activa die worden aangehouden in andere EU-lidstaten of in landen van de Europese Economische Ruimte (EER) (“Modelo 720”). Weliswaar is de Commissie van mening dat Spanje van de belastingbetalers mag eisen dat zij de autoriteiten informeren over bepaalde activa die in het buitenland worden aangehouden, maar de boetes die worden opgelegd bij niet-nakoming zijn onevenredig. Aangezien de geldboeten veel hoger zijn dan de sancties die worden opgelegd in een zuiver nationale situatie, kunnen de voorschriften bedrijven en particulieren ervan weerhouden om te investeren in of te verhuizen naar een ander land binnen de interne markt. Dergelijke bepalingen zijn daarom discriminerend en in strijd met de fundamentele vrijheden in de EU. Als er binnen twee maanden geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie de Spaanse autoriteiten voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

Bron: Persberichten Europese Commissie MEMO/17/234 (zie onder punt 9. Belastingen)

Het Bestuur van de VBNGB tekent hierbij aan dat er mensen zijn die een gigantisch boete hebben moeten betalen op basis van het alom te hoog geachte boeteniveau bij het niet nakomen van deze verplichting om buitenlandse bezittingen op te geven aan de Spaanse fiscus. Op basis van deze vraagstelling van de Europese Commissie zou er een situatie kunnen ontstaan dat deze te hoge boete’s terugvorderbaar worden. Het Bestuur blijft het verloop van deze ontwikkeling natuur volgen, en houdt u op de hoogte.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.