Selecteer een pagina

Beslagvrije voet – ook in het buitenland! Oordeel Nationale ombudsman + wetsvoorstel

Regelmatig wordt er bij de Nationale ombudsman over geklaagd dat bij invordering door de deurwaarder namens het Zorginstituut geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet als je woonachtig bent in het buitenland. Voorbeelden van dergelijke klachten luiden als volgt:

 • Meneer woont in Italië en klaagt over een vordering die hij moet betalen aan het Zorginstituut. Hij had daar een betalingsregeling van €63 getroffen. Dit kon hij sinds januari 2016 niet meer betalen van zijn AOW van €750. Toen hij dit aan de deurwaarder meldde, gaf deze aan over te gaan tot derdenbeslag op zijn gehele AOW om de vordering te voldoen als hij de betalingsregeling niet nakomt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de beslagvrije voet.
 • Vader ontving in Spanje bericht van de SVB dat het Zorginstituut beslag had laten leggen op zijn gehele AOW-uitkering. Hij was niet op de hoogte van een vordering. Waarschijnlijk was dit naar een verkeerd adres in Spanje verstuurd. Hoe dan ook, behalve deze AOW-uitkering heeft hij slechts een klein pensioentje van ongeveer €500 per maand. Door het beslag op zijn gehele AOW-uitkering houdt vader net genoeg geld over om de huur voor de komende maand te betalen, maar hij houdt geen geld over om in zijn overige levensonderhoud te voorzien.

De Nationale ombudsman heeft zich eerder, in zijn rapport ‘Met voeten getreden’ uit 2013, uitgesproken over dit onderwerp. Uit de klachten bleek toen dat deurwaarders – bij beslag op het pensioen of uitkering van deze doelgroep – de beslagvrije voet standaard op nihil vaststelden. Zij vroegen niet naar gegevens zoals eventuele andere inkomsten van de beslagene of zijn partner en zagen het blijkbaar niet als hun taak om vast te stellen of betrokkene een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet overhield. In de gevallen die de ombudsman als klacht behandelde, gaven de betreffende deurwaarders ook geen informatie over de mogelijkheid om bij de kantonrechter te vragen om toepassing van de beslagvrije voet.

Hoewel voor de periodieke inkomsten van iemand die niet in Nederland woont of vast verblijft in de wet geen expliciet wetsartikel staat dat de beslagvrije voet van toepassing verklaart, is de Nationale ombudsman van oordeel dat ook voor het beslag op deze inkomsten de voorwaarde geldt dat betrokkene voldoende middelen van bestaan moet overhouden. In de gevallen dat de beslagenen grotendeels of geheel afhankelijk zijn van hun Nederlandse inkomsten, heeft het loonbeslag namelijk enorme gevolgen. Zij ontvangen van het ene op het andere moment geen inkomen meer.

Vanuit het buitenland zullen zij zelfstandig informatie over hun rechten moeten inwinnen en de weg naar de Nederlandse kantonrechter moeten vinden. Omdat ook deze groep personen recht heeft op het bestaansminimum, hebben deurwaarders volgens de Nationale ombudsman vanuit hun ambtelijke taak de plicht om ook bij hen de relevante gegevens op te vragen, daarna de beslagvrije voet correct te berekenen en beslagenen hierover adequaat te informeren. Als uit de berekening blijkt, dat het beslagen inkomen (gedeeltelijk) vatbaar is voor beslag, behoort een deurwaarder betrokkene erop te wijzen dat hij zich tot de Nederlandse kantonrechter kan wenden voor een eventuele toetsing van de vastgestelde beslagvrije voet.

In reactie op dit rapport heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechts deurwaarders (KBvG) laten weten van mening te zijn dat de gerechtsdeurwaarder – als hij de beslagvrije voet van de beslagene (die in het buitenland woont) op nihil stelt – beslagene actief moet wijzen op de mogelijkheid om de beslagvrije voet door de kantonrechter te laten vaststellen. De KBvG heeft toegezegd dit onder de aandacht van haar leden te brengen.

Maar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is inmiddels van mening dat er ook in het buitenland recht moet zijn op een beslagvrije voet. Op 13 december 2016 heeft de staatssecretaris van dit departement een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waarin de beslagvrije voet ook van toepassing wordt verklaard voor burgers met een woon- of verblijfplaats in het buitenland. Dat wetsvoorstel is op 17 februari 2017 door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Daar is een blanco eindverslag uitgebracht. Behandeling is op 7 maart 2017.

Bron: rapport Nationale ombudsman 15 december 2016, Bijlage 2, blz. 9-10.

Andere relevante rapporten van de Nationale ombudsman over dit onderwerp zijn:

18 Reacties

 1. Eindelijk gisteren 7 maart 2017 door de EERSTE KAMER, dat werd tijd, ik heb van december 2014 tot juni 2015 zonder 1 cent AOW inkomen gezeten toen ik in Duitsland woonde, familie en vrienden hebben mij in leven gehouden. De rechtbank in Amsterdam heeft een half jaar nodig gehad om vast te stellen dat ik echt geen neven inkomsten had. De SVB had mij gewezen op de mogelijkheid om naar de rechter te gaan, niet de hyenas van deurwaarders. Ook NIEMAND van alle politieke partijen, noch van de media durfde de kat de bel aanbinden, ondanks al mijn verwoede pogingen bij hen om dat onder de aandacht te brengen, in 1 woord SCHANDE! “Er was geen draagvlak voor” was hun verdediging, zei de SP, de rest hield zijn mond.

  Politici zijn ALLEN huichelaars, tenzij het hen zelf aangaat.

  De Nederlandse regering komt wel altijd op voor de buitenlanders maar niet voor Nederlanders, wie had het over discriminatie? Als je 100 meter over de grens woont ben je een “oplichter” en moet je het tegendeel bewijzen, de wereld op zijn kop, omgekeerde bewijsvoering.

  Gevolg? niet alleen financiële problemen doch ook zware gezondheid schade als gevolg van stress, hartaanvallen en traumatische aorta uitbarsting, kan ik een schadeclaim indien en zo ja bij wie? Bij Rutte? haha

  Antwoord
 2. De Nederlandse overheid laat Nederlanders die in het buitenland (in een Schengenland), wonen barsten.

  Het Ministerie van Financiën, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, werd geconfronteerd met de resultaten van een eigen, diepgaand, intern onderzoek van de Belastingdienst te Heerlen dat door de klachtencommissie van de Belastingdienst werd uitgevoerd.

  De harde conclusie was dat ik jarenlang volstrekt verkeerd was geïnformeerd door medewerkers van de Belastingdienst die mij telefonisch, elke keer opnieuw op het hart drukten, vooral geen belasting aan de Poolse Belastingdienst af te dragen omdat zij daar geen recht op zouden hebben gelet op het belastingverdrag. “Maar ze proberen het wel bij velen, dus gewoon niet op reageren, het zijn eigenlijk gewoon dieven.”

  Elk jaar opnieuw kreeg ik dit soort waarschuwingen van de Nederlandse Belastingdienst als ik opnieuw vroeg naar mijn belastingplichten aan Polen.

  Gelukkig heb ik een aantal gesprekken opgenomen om achteraf niet te worden geconfronteerd met een welles-nietes spelletje, of dat ik het verkeerd zou hebben begrepen.

  Ondanks de duidelijke conclusies van de klachtencommissie is het enige wat men mij ter compensatie bood, een kort briefje met “welgemeende” excuses. Dat ik over tenminste 5 jaar belasting moet betalen plus interest aan de Poolse belastingdienst, net nu ik volgend jaar mijn AOW ga krijgen (alleen AOW minus 22%, ik heb geen pensioen doordat ik in mijn werkzame leven vaak van baan ben veranderd), maakt het allemaal nog veel onverteerbaarder.

  Het Nederlandse Ministerie van Financiën vindt de harde bewijzen volstrekt irrelevant. Ik had al excuses gekregen voor de jarenlange verkeerde informatie en dat moest genoeg zijn. Ze hebben de kwestie hiermee afgedaan.

  Ik zou nu ca. € 31.750 bij elkaar moeten sparen terwijl ik tot mijn pensioen, over 1 jaar, bruto bij lange na niet eens de helft van het UWV zal ontvangen. Daarna moet ik rondkomen zien rond te komen van een bedrag van ca. € 440 netto/maand. Ben volledig arbeidsongeschikt en nogal gehandicapt na 2 herseninfarcten een paar jaar geleden.

  Dat komt omdat de huidige Poolse xenofobe regering zelfs van dat bedrag 18% aan belasting wegzuigt.

  Kan ook niet terugkeren naar Nederland omdat regelgeving dat in de praktijk onmogelijk maakt. Want, om een uitkering te blijven krijgen, nu nog WAO, straks AOW, moet je een woonadres hebben. Maar in Nederland krijg je geen woning als je geen inkomen hebt.

  Heel paradoxaal en wellicht heel bewust zo bedacht om terugkeerders het zo moeilijk mogelijk (lees onmogelijk) te maken. Bovendien kan ik mij niet inschrijven voor een sociale huurwoning in Nederland zolang ik geen Nederlands woonadres heb.

  Bovendien blijft die plotselinge belastingschuld staan en kan ik als Nederlander worden uitgeleverd aan Polen alwaar ik een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar kan krijgen terwijl van het hele gebeuren mij niets te verwijten valt, hooguit, dat ik de Nederlandse overheid vertrouwde met hun repeterende waarschuwingen voor de onterechte graaizucht van de Poolse belastingdienst.

  Alles lijkt erop te zijn gericht om Nederlanders die willen terugkeren naar Nederland en geen fortuin bijeen heen vergaard of een baangarantie in Nederland hebben maar slechts een kleine uitkering, die terugkeer enorm te frustreren. Emigreren: ja, dan krijg je alle medewerking en, in mijn geval, foute informatie van de belastingdienst (toen al). Terugkeren? Nee, dat wordt tegengewerkt door onmogelijke eisen te stellen aan diezelfde Nederlanders.

  Was de Nederlandse overheid maar net zo ruimhartig tegen terugkeerders als tegen nieuwkomers.

  Ik verwacht helemaal niets, van geen enkele nieuwe regering. Want, welke formatie er binnenkort ook wordt gevormd, de Nederlanders in het buitenland bestaan niet meer voor de overheid. Wel betaal ik elk jaar trouw mijn belasting (via UWV) aan de Nederlandse staat, maar verder ben ik dood en begraven.

  Dat vind ik nou een schandaal. Een belastingvrije voet of niet, is marginaal vergeleken met wat diezelfde belastingdienst aantoonbaar en door de Belastingdienst ook schriftelijk erkent, mij heeft aangedaan.

  Ik zal in elk geval niet in een gevangenis worden opgesloten, niet vanwege mijn handicaps maar omdat ik onschuldig ben en zwaar moet boeten voor fouten van de Nederlandse overheid. Zo nodig stap ik eerder uit om mijzelf deze schande te besparen.

  Opgeruimd staat netjes, toch?

  Antwoord
  • John, neem contact op met de http://www.snbn.nl “Stichting Nederlanders Buiten Nederland
   ” die zijn sinds 1 jaar actief op o.a. dit onderwerp.

   Antwoord
 3. ik woon in het buitenland op de philipijnen
  bij mijn is beslag gelegd op mijn hele pensioen en mijn hele AOW
  ik moet nu rond zien te komen van 23,52 per maand
  dat is een flink bedrag om van te leven gelukkig heb ik hier een paar goeie vrienden
  die mij helpen ze kunnen mijn geld afpakken maar niet mijn leven wat mischien hun bedoeling is ik hoop mijn moeder zijn leeftijd ook te halen mogen ze nog heel lang gaan betalen die is al 95 het zijn gewoon maffia praktijken wat ze doen met mensen in het buitenland

  Antwoord
 4. Wij wonen in Spanje met een AOW en een klein pensioen. Daarom heb ik in 2014 een verzoek geschreven naar de Belastingdienst of ik voor een zorgtoeslag in aanmerking kon komen. Heel blij, want hun brief liet mij weten dat dat kon. Wij kregen zorgtoeslag in 2014, 2015, 2016, 2017. zorgtoeslag kregen Einde 2017 kregen wij ineens een brief van de Belasting dat wij
  TE VEEL zorgtoeslag kregen. Wij werden gekort en weer een brief, wij werden nog meer gekort en weer een brief wij hadden geen recht op zorgtoeslag omdat wij in Spanje woonden. Maar jullie wisten toch vanaf het begin dat wij in Spanje wonen ? Ja, maar, dat had bevestigt moeten worden door het CAK en dat hebben ze pas nu gedaan. Als jullie weten dat wij in Spanje wonen dan is een bevestiging van het CAK toch bijzaak ?
  In mijn optie had men dat van den beginne aan aan mij moeten melden, Als jullie in Spanje wonen komen jullie niet in aanmerking voor zorgtoeslag. UIT.
  Nu betalen jullie mij 4 jaar zorgtoeslag en moet ik alles terug betalen.
  Meer dan 4000 euro. Ik heb toch niet voor niets zorgtoesag aangevraagd. Waarvan moet ik dat terug betalen.
  Als u niet terug betaalt laten wij beslag leggen op uw inkomen. Bovendien werd mij verweten dat ik zelf verantwoordelijk ben voor het aanvragen van een zorgtoeslag. Omdat ik niet op de hoogte ben van de regel, heb ik de Belastingdienst om raad gevraagd en gekregen.

  Antwoord
 5. In nederland is er een wet , 375 RV , als ik me niet vergis
  Deze wet zegt, hij of zij die niet in nederland woont of verblijft heeft geen recht op een beslagvrije voet.
  Wij wonen in Spanje, en aldus , moeten wij zien rond te komen van een restant pensioen van 19,75 per maand, de rest hebben de lieve dames van de LBIO club geblokkeerd
  In januari 2002 verliet ik de woning in Nederland en trok met mijn nieuwe vlam richting Spanje . Helaas ik ben zo stom geweest , om op vrijwillige basis aan mijn ex vrouw een alimentatie te blijven te betalen. Echter 6 jaar later is de bodem van mijn spaarvarken in zicht, en eindig derhalve de vrijwillige alimentatie bijdragen
  mijn ex stapt dan naar de rechter en bij een nul inkomen, wijst de dwalende rechter een alimentatie toe van maar liefst 1875 euro per maand, dit was september 2009
  De huidige alimentatie schuld is inmiddels al reeds boven de 250.000 euro, en ze blijft nog verder toe nemen, tot dat de 12 jaars alimentatie verplichting ten einde is (2021)
  Inmiddels heb ik te vergeefs 10 rechtsprocedures gevoerd, dit deels om een beslagvrije voet bepaald te krijgen. Echter vooral vrouwelijke rechters zijn behept met een flinke portie misandrie ( mannen haat ) Daarnaast zijn ze vaak ook nog eens incompetent, en hun kennis van financiële zaken, is ver beneden de kennis die een all round accountant bezit
  Mijn schade is groot, of mijn ex , deze mij ooit zal kunnen terug betalen , ik betwijfel het, zij heeft al sinds 2011 een eigen zelfstandig inkomen, wat 350 euro per maand meer is dan mijn AOW inkomens Heb een gelukje, van mijn alimentatie betalingen kocht mijn ex onlangs een woning, die nu in waarde is gestegen
  Ja, tijdens de laatste rechtbank zitting – july j.l hield de rechter de tegenpartij voor, dat er een nihil uitspraak zal gaan komen
  Ons geduld wordt op de proef gesteld, want de uitspraak is al drie maal aangehouden.
  20 november a.s zou als het goed is de uitspraak het levens licht zien
  Ja, die LBIO dames , proberen met chantage , mij van het lijf te houden, ze zijn bereid als ik een HB intrek, om van de 850 euro AOW beslag, mij 400 Euro vrij te geven
  Wat een stelletje viespukken. Een overheid die chanteert
  Ja lezer, U zult zich afvragen hoe wij er in slagen het financiële hoofd boven water te houden, wel mijn nieuwe vrouw en haar dochter , ontvingen een nalatenschap, gelukkig is dit onze redding
  Politici, denken alleen maar aan hun eigen belang
  Hoe deze soap afloopt, wel wij denken de ontknoping is nabij, thans betalen wij al 16 jaar alimentatie , hoe gekker kan het nog worden
  Wie weet, wie kent de aansprakelijkheid voor een rechter die heeft gedwaald ?

  Antwoord
 6. 1) De huidige regeling voor een verzoek tot een beslagvrije voet voor degenen die wonen in het buitenland berust op een verzoek bij de rechter. Zie alhier:
  https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Een-verzoek-tot-vaststellen-van-een-beslagvrije-voet.pdf
  Het is de vraag of bij ontvangen van een (voldoende) nalatenschap het wel zin heeft dat verzoek te doen.

  2) het artikel 475e van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Tweede Boek) is wel al in 2017 gewijzigd, aldus: “2. Indien de schuldenaar een vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland heeft en hij de deurwaarder die gerechtigd is ten laste van hem beslag te leggen inzicht geeft in zijn leefsituatie en zijn bronnen van inkomsten, bedraagt de beslagvrije voet het op basis van de artikelen 475da en 475db vastgestelde bedrag vermenigvuldigd met een bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde factor.”

  3) als een (Nederlandse) rechtsinstantie een (vermeend) foute beslissing heeft genomen (bestuursrechtelijk en civielrechtelijk), kan volgens gebruikelijke procedures (dus ook: tijdig) hoger beroep worden ingesteld, en in hoogste instantie (onder condities, met name gericht op rechtsuitleg) veelal cassatie bij de Hoge Raad.

  Antwoord
 7. is het wettelijk nu wel of niet geregeld?

  Antwoord
  • Het desbetreffende wetsartikel is nog niet veranderd. Vanuit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldt het volgende artikel 475e:
   “Geen beslagvrije voet geldt voor vorderingen van een schuldenaar die niet in Nederland woont of vast verblijft. Indien hij evenwel aantoont dat hij buiten deze vorderingen onvoldoende middelen van bestaan heeft, kan de kantonrechter op zijn verzoek een beslagvrije voet vaststellen voor zijn vorderingen op schuldenaren die woonplaats hebben in Nederland. “

   Antwoord
 8. Ik woon in indonesie. GGN masterkrediet heeft vorig jaar bij monde van de rechtbank te amsterdam mijn bvv inzake 1 dossier op nul laten stellen . Vlak na de uitspraak voegt GGN nog een dossier toe aan de BVV stelling die niet bij de rechtbank gepasseerd is. Nu zijn bijde dossiers betaald, ingehouden van mij pensioen. Ik heb volgens de berekeningen van het SVB ruim 600 euro teveel betaald. Ggn voegt nu , juni 2019, wesr een dossier toe met gevolg dat ik moet leven van 17 euro per maand. Dit is onmogelijk en ik ben nu echt ziek maar omdat ik de ziektenkosten verzekering niet kan betalen ben ik echt in evensgevaar. Bij schrijven naar GGN krijg ik niet ondertekende brieven terug met als antwoord de Bvv stelling verhogen wij niet. Kan iemand mij in deze adviseren. Mvg f.l.de brakeleer bandung indonesie

  Antwoord
 9. Altijd is er een beslagvrije voet toegepast door deurwaarder v.Lith te Eindhoven.
  Sinds het ontvangen van mijn AOW is er meteen vanaf Januari 2019 volledig beslag gelegd op mijn AOW
  Plotseling geeft de deurwaarder aan dat hij geen beslagvrije voet hoeft te berekenen omdat ik in Spanje woon, ik moest de beslagvrije voet maar aanvragen in Amsterdam bij de Rechtbank.
  Dit heeft na lang procederen 1 jaar geduurd, en waren er geen inkomsten voor alle vaste lasten huur verzekeringen gas water elektra.
  Dus wederom een grote schuld opgebouwd met verlies van de huur woning etc.
  Er word van de ene dag op de andere een zwerver van je gemaakt door de onwillende deurwaarder.
  Je komt nooit meer uit de financiële problemen hierdoor . Dit is waanzin en er wordt aan de vele schrijnende gevallen niets aan gedaan door de regering. Boeven en dieven zijn het.
  Iedereen heeft het recht van leven en op een beslagvrije voet volgens de uitspraak van de ombudsman.

  Antwoord
 10. 35 275 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)
  Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

  Indien een geëxecuteerde geen geregistreerd woonadres heeft in de basisregistratie personen is bepaald dat zijn beslagvrije voet maximaal 47,5% van de gehuwdennorm uit de Participatiewet bedraagt. Daarbij komt dat indien een geëxecuteerde in het buitenland woonachtig is (lees: geen geregistreerd woonadres binnen Nederland heeft, maar wel elders) ook een woonlandfactor op de voor hem geldende beslagvrije voet moet worden toegepast. Wordt deze woonlandfactor toegepast op – zoals oorspronkelijk geregeld – de beslagvrije voet waarop onbeslagen neveninkomsten in mindering zijn gebracht (de beslagvrije voet op basis van artikel 475da tot en met 475dc) dan heeft dit het onbedoelde gevolg dat deze onbeslagen neveninkomsten ook slechts voor een bepaald percentage mee gaan in de berekening. Dit is onwenselijk. Reden waarom wordt voorgesteld om zowel de regel inzake 47,5% norm als de woonlandfactor reeds toe te passen op de beslagvrije voet voordat hierop bedragen in mindering worden gebracht. Door 475e, eerste en derde lid, te verplaatsen naar het vierde lid van 475da, wordt dit bewerkstelligd. De maximering van de 47,5% norm kan door de verplaatsing achterwege blijven. Deze was opgenomen voor de situatie dat een schuldenaar door de 95%-regel uit artikel 475dc, al op een lagere beslagvrije voet terecht kwam. Nu de 47,5% in de berekening eerder wordt toegepast dan de 95%-regel is deze maximering niet meer nodig.

  Thans voor Internetconsultatie:
  Nota van toelichting

  De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) vraagt op verschillende onderdelen om nadere regelgeving. Dit heeft zijn invulling gekregen in het Besluit beslagvrije voet1 (het besluit). Dit wijzigingsbesluit wijzigt het besluit, zodat bij inwerkingtreding van de WvBVV en het besluit een geactualiseerd besluit ontstaat.
  Daaruit:

  c. Wijziging grondslag voor de bepaling van de woonlandfactor (artikel I, onderdeel E).
  Als iemand een vaste woon- of verblijfplaats in het buitenland heeft, dient de beslagvrije voet te worden vermenigvuldigd met een bij of krachtens AMvB vast te stellen woonlandfactor. Bij (eerste) nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 20202 is de
  grondslag voor deze nadere regels gewijzigd (oorspronkelijk 475e, derde lid, nu 475da, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Deze wijziging van grondslag wordt in dit wijzigingsbesluit verwerkt.
  Huidige wetboek van burgerlijke rechtsvordering heeft nog art. 475e:
  Artikel 475e

  Geen beslagvrije voet geldt voor vorderingen van een schuldenaar die niet in Nederland woont of vast verblijft. Indien hij evenwel aantoont dat hij buiten deze vorderingen onvoldoende middelen van bestaan heeft, kan de kantonrechter op zijn verzoek een beslagvrije voet vaststellen voor zijn vorderingen op schuldenaren die woonplaats hebben in Nederland.

  Over art. 475da, het nieuwe artikel , is door mij nog geen informatie gevonden, dus ook niet over de woonlandfactor op de beslagvrije voet.

  Antwoord
 11. Hallo..zonder waarschuwing werd er beslaggelegd op mn pensioen…Ik.heb.ABP om uitleg gevraagd…maar zij wisten t niet…ik moest t vragen aan.ggn…Zij zeiden het ook niet te weten en zeiden dat ze dit in opdracht van cak deden.
  Dit was in februari 2020.
  ik woonde toen.nog in.spanje. ..nu ben ik het alsnog aan het uitzoeken want ik weet nog steeds niet waar t over gaat….Ze doen ontwijkend en vaag…
  Ik heb nooit post ontvangen…in juli kreeg ik weer geen pensioen..
  Abp gebeld en geschreeuwd dat ik er recht op heb…hard voor gewerkt.
  Toen.kreeg ik het alsnog …een week telaat….Nu wil ik mijn geld van februari nog ontvangen….ik.hoor niets meer…geen vonnis ontvangen..NIETS..

  Antwoord
 12. https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/controleren-beslagvrije-voet/adres

  U woont in het buitenland
  Als u in het buitenland woont, dan wordt een andere beslagvrije voet gebruikt. Dit komt omdat er minder zicht is op uw gegevens zoals uw woonkosten. De beslagvrije voet wordt dan vermenigvuldigd met een factor die is bepaald op basis van de levenstandaard in het land waar u woont. Dit heet de woonlandfactor. Deze factor wordt gebruikt omdat de kosten voor levensonderhoud in het buitenland vaak anders zijn dan in Nederland.

  Antwoord
  • Dank voor de toelichting, Jan. De 2e link werkt echter niet meer.
   Wat is nu de status van Beslagvrije voet voor Nederlanders in het buitenland?

   Er is een rekentool van de overheid voor het berekenen van de beslagvrije voet. die nog steeds geen rekening houdt met een minimum inkomen voor in buitenland wonende Nederlanders.
   https://bereken.uwbeslagvrijevoet.nl/
   (eigenaar van deze domeinnaam is de Rijksoverheid)

   Voer maar een inkomen (bijvoorbeeld € 2400 in en kies bij de vraag in welk land je woont de 1e keer voor Nederland en herhaal de berekening door vervolgens een ander woonland (bijvoorbeeld Duitsland) te kiezen.

   De tool houdt dan ook geen rekening meer met andere kosten. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of je voor de hypotheek € 100 invult of € 3.000

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord
  • Nog even een aanvulling op mijn reactie zojuist.
   Er wordt met woonlandfactor bedoeld de factor bepaald op basis van Purchasing power parities. Dat is een tabel op basis van de waarde van de valuta. Voor de meeste euro-landen zal dit dus een factor 1 behoren te zijn.

   De aanpassing van artikel 475 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in 2019 gebeurd, en er wordt gesproken over een rekentool die uitkomst moet bieden en duidelijkheid moet geven voor het berekenen van de beslagvrije voet voor zowel in Nederland als in het buitenland wonende landgenoten.

   Echter: de rekentool laat een duidelijk discriminatie zien (zie uitleg in mijn vorig bericht)

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord
  • De aanpassing van artikel 475 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in 2019 gebeurd, en er wordt in het artikel gesproken over een rekentool die uitkomst moet bieden en duidelijkheid moet geven voor het berekenen van de beslagvrije voet voor zowel in Nederland als in het buitenland wonende landgenoten.

   De rekentool wordt sterk aangeraden als gebruiksmiddel voor beslagleggers.

   Echter: de rekentool laat een duidelijk discriminatie zien.

   De rekentool is te vinden op:
   https://bereken.uwbeslagvrijevoet.nl/
   (voor de duidelijkheid: dit is een domeinnaam van de Rijksoverheid).

   Even ter aanvulling over de woonlandfactor:
   Er wordt met woonlandfactor bedoeld de factor bepaald op basis van Purchasing power parities. Dat is een tabel op basis van de waarde van de valuta. Voor de meeste euro-landen zal dit dus een factor 1 behoren te zijn.

   Terug naar de rekentool:
   Vul daar bijvoorbeeld een inkomen van € 2400 in en kies als woonland eerst Nederland en selecteer bij een 2e berekening een ander land.

   De verschillen in uitkomst zijn verbijsterend.

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.