Selecteer een pagina

VBNGB Malta – verslag derde vergadering – maart 2017

mrt 25, 2017

Waarde leden (en ega’s) van de VBNGB – Malta

 1. Eind vorig jaar schreef ik met betrekking tot het bereiken van betere onderlinge kennismaking, aangezien een aantal van onze leden , waaronder ikzelf, een aantal andere leden, nog niet persoonlijk hebben ontmoet en daarom weinig onderling contact onderhouden, zeker nog niet voor wat betreft IB aangelegenheden , een principe voorstel om dit voorjaar een enigszins sociaal bestempelde bijeenkomst te organiseren.
  1. Dit voorstel is gerealiseerd op Vrijdag 10 Maart 2017, in de Madliena Lodge alwaar wij in de namiddag van 4 tot 6 pm met ”open cash-bar” min of meer ongestoord onze gang konden gaan, ondersteund door drankjes van de Bar.
  2. Plastic naamkaart houders functioneerden perfect.
  3. Met het doel toch ook een aantal  IB-gerelateerde zaken in de onderlinge informele discussies te brengen, had ondergetekende enkele nog hangende vragen van leden tevoren ingenomen , en gezorgd dat die vragen in de samenkomst zijn gepresenteerd en onderwerp geweest ter verdere onderlinge discussie.  De gepresenteerde vragen en de daaruit voortvloeiende discussies hadden zowel betrekking op de nederlands gerelateerde IB zaken als wel die specifiek voor de Maltese.

En zo kwamen wij bijeen, 12 leden, waarvan enkelen met ega en 2 junioren, 19 personen in totaal. Helaas moest Karel Wosten ega op het laatste moment afhaken om medische redenen.

Opening en introductie

Ondergetekende opende deze 3e vergadering van de VBNGB-Malta met een korte introductie betreffende de historie van de VBNGB.

ICNG (frankrijk) en VGNS (spanje) fuseerden na 10 jaar separate actie en stichtten in January 2016 de VBNGB = Vereniging Belangen behartiging v Nederlandse Gepensioneerden i.h. Buitenland , onder Notariele Akte volgens Nederlands Recht, met Hoofdzetel Breda Nederland, open voor meerdere landen tot zelfs buiten de EU .

Thans 86.000.- verdrags gerechtigden ?? met 110.000.- handtekeningen ?? Zie ook de nieuwe website van de VBNGB.

In daarvoorgaande jaren werd Malta regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen zoals rondom de “”woonland factor”” etc. via nieuws brieven uitgegeven door de ICNG en de VGNS.

Naar aanleiding van de fusie in January en dank zij de moderne communicatie middelen, bleek het mogelijk om reeds in April 2016 VBNGB-Malta op te zetten met contributie betalende leden, thans uitgegroeid tot een 25-tal .

Tevens werd tijdens deze vergadering volgens de gewenste struktuur van de VBNGB –Europa, per land, ondergetekende als voorlopige landen vertegenwoordiger gekozen. Deze struktuur dient ter ondersteuning van de land-specifieke instroom en uitstroom van gegevens omtrent alle aandachtsgebieden van de VBNGB-Europa.

Enkele van de meest aandacht trekkende gebieden

Woonland factor ; Problematiek rondom alimentatie verplichting in diverse landen ; Bronland heffing op pensioenen ; Aandacht voor de Zorg en Zorgverzekering , bv over de mogelijkheid van een nieuw Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico en waarvoor 188,000.- handtekeningen zijn verzameld+  ; Wijzigingen,o.a. het verdwijnen van XHI (Zilveren Kruis) verzekering per 01 01 17 zonder alternatief daar de 70+ lieden geen nieuwe verzekering kunnen afsluiten behalve bij AXA tegen € 24,000.-/echtpaar/jaar etc. etc.  maar vooral ook nu, na de verkiezingen,  met betrekking tot verbetering van contacten met Ministeries en Politieke Partijen in de nieuwe kamer opstelling voor een beter gehoor, bij voorkeur om bij een specifiek kamerlid te worden vertegenwoordigd, om te vermijden om uiteindelijk het VBNGB – gelijk te moeten halen bij de rechter zoals met sukses is gebeurd in de kwestie van de woonland factor.

Nadere kennismaking, vragen en antwoorden

Na de introductie werd ruimschoots gelegenheid geboden voor meer onderlinge kennismaking, het stellen van vragen en mogelijke antwoorden of om commentaren uit te wisselen.

 1. Hans Nie, als inwoner van Malta, had de vraag gesteld betreffende belasting consequenties bij aankoop van een huis in Nederland. VBNGB –Eur had hierop reeds geantwoord met de aanwijzing dat deze in Box 3 naar Nederlands Recht valt met vermoedelijk heffingsrecht door Nederland. Verdere details (invloed op de KBB regeling; invloed op de waarde in Box 3 bij verhuur etc.)reeds verstrekt aan Hans Nie.
 2. Het belasting verdrag met Malta is thans niet in onderhandeling , maar zou wellicht een keer kunnen komen.
 3. Hans Wijnberg vermeldde, na vele jaren als “”Permanent Resident”” sinds 1992, bij de jaarlijkse aangifte van zijn “”Annual Declaration”” de aanwijzing dat hij vanaf nu de “”Annual Declaration”” moet indienen als “”Holder of a Residence Permit under the Immigration Act and the Residents Scheme Regulations, 2004.”” Dit klonk als “”Nieuw Nieuws”” en zal voor wat betreft mogelijke consequenties onderzocht dienen te worden waartoe Hans eerstens overleg zal plegen met zijn advocaat.
 4. Van meer algemene aard werd van diverse zijden gemeld dat informatie al enige tijd circuleerde betreffende een zeer substantiele aanpassing van de IB heffing in Malta .

Waar al jarenlang de meeste Nederlanders hier wonende onder de status van “”Permanent Resident”” hun IB berekend werd op basis van hun “”in Malta formeel binnengebrachtte inkomsten””, thans het/de volledige pensioen(en), wel of niet binnengebracht in Malta moeten worden aangegeven voor de IB, dan wel in Malta, dan wel in Nederland.  De relevante criteria zullen enig onderzoek behoeven , inclusief waar het betreft de exacte datum van ingang van deze wijziging.

 1. Hans Nie maakte melding van een aantal wijzigingen in de Malta Retirement Program, (MRP 2012) die recentelijk zijn ingevoerd, zoals de verhoging van de minimaal te betalen belasting naar € 7,500.- , en de verplichting het totale pensioen te declareren . Deze informatie is te vinden op de website van de Maltese Belastingdienst (IRD) en de link is : https://ird.gov.mt/downloads/retirement/mrp_guidelines.pdf De  vraag hierbij is in hoeverre de bestaande “”oude”” gevallen,  de zogn. taxatie onder de “”Permanent Residence” Scheme until 31-12-2011, aan deze vernieuwing worden aangepast .??  Deze vraag zal worden voorgelegd aan Ian Mercieca daar niet duidelijk is welke regeling zal prevaleren. Zie ook de 3 attachments gekopieerd uit de Belasting Almanak 2016, uitgegeven door Deloitte.
 2. Bertus Zuijdgeest merkte op dat Ian Mercieca (Tri-Mer) erop heeft gewezen dat het volledige bedrag dat is binnengebracht aangegeven dient te worden. Met de gegevensuitwisseling tussen de belastingdiensten vanaf dit jaar wordt dit controleerbaar. Zie : https://www.government.nl/topics/income-tax/news/2014/10/29/tax-and-customs-administration-to-share-financial-information-with-other-countries-automatically

Om duidelijkheid over de geruchten over eventuele wijzigingen in de voorwaarden te krijgen suggereert hij dit bij Ian Mercieca na te vragen dan wel bij de eigen belastingadviseur. Ian Mercieca’s reaction received as follows

Kees,

There seems to be some confusion.

One can be in Malta either as a (1) Resident, with a tax number, and be resident and domiciled ?? here, and thus taxed on a remittance basis at the normal tax rates.

Or otherwise be here under a special tax programme, being the (2) Malta Retirement Programme, (see relevant link under par.5) (3)  The Residency Programme, (4) the old Permanent Residency Scheme and others, were the right and tax obligations, as well as other obligations of those schemes have to be adhered to, including minimum tax payment etc.

Every individual has to see his own particular scenario and act accordingly.

Ian geeft aan dat de verschillende Resident schemes van voor 2012 ongewijzigd van kracht zijn. En valt iemand onder de 2012 regeling of migreert daarnaar, die is zoals die is, aldus Bertus Uitgeest

Sluitend met de VBNGB-MALTA  GROET

Kees de Jong  landenvertegenwoordiger VBNGB – Malta
“Tigne Place”
14/604 Tigne Street
Sliema SLM 3173
Tel: 356-27-341-226
Mob: 356-99-291-133
Email: cpdejong41@gmail.com (waarnemend VBNGB landenvertegewoordiger Malta)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.