Selecteer een pagina

“Vergeten pensioenen” – pensioenfondsen op zoek naar tienduizenden pensionado’s

sep 27, 2017

Pensioenfondsen hebben honderden miljoenen euro’s aan nooit opgevraagde pensioenen op de plank liggen. Volgens het AD (maandag 25 september 2017) gaat het alleen al bij de drie grootste fondsen, ABP, PFZW en PMT, om het geld van 100.000 mensen, in totaal zo’n 350 miljoen euro.

“De meeste van deze gezochte pensionado’s worden uiteindelijk via de Sociale Verzekeringsbank wel gevonden. Daniël in ’t Wel van pensioenuitvoerder MN zegt in het AD dat de fondsen ook veel moeite doen om deze mensen te informeren. “Het is hun pensioen, waarvoor ze gespaard hebben.”

Niettemin gaat het bij de  350 miljoen euro van de ‘vergeten pensioenen’ maar om een zeer klein deel van de reserves van de pensioenfondsen, en om ongeveer 700 Euro per persoon per jaar bij het ABP (voor  19.000 pensioengerechtigden). Een van de problemen is dat niet iedere gerechtigde een BSN nummer heeft. Men zoekt wel samenwerking met bijv. de belastingdienst en de SVB om mensen op te sporen. Privacy regels zitten daarbij soms in de weg.

Via  de site van de  Stichting Pensioenregister mijnpensioenoverzicht.nl, kan iedereen met een bsn-nummer en een DigiD zijn pensioenaanspraak opzoeken.

Meer algemene informatie over “vergeten pensioenen” vindt u hier.

Bronnen: AD, NOS

2 Reacties

 1. Wij plaatsen onderstaande reactie van een – in beginsel commerciële partij – in de veronderstelling dat een ieder die hierop instapt weet wat hij of zij doet. Het is op zich een zinvolle uitwerking en bijdrage van het door ons geplaatste bericht. Wij zijn echter niet bekend met de achtergrond en integriteit van deze service-aanbieder. U bent in deze dus op uzelf aangewezen.
  VBNGB

  VERGETEN PENSIOENEN

  Heeft u in uw werkzame leven verschillende (kleine) pensioenen opgebouwd, dan is de kans groot dat er verschillende pensioenpotjes voor u klaarstaan wanneer u de leeftijd van 65-67 jaar bereikt. Het is echter niet
  zo dat deze opgebouwde pensioenen u automatisch bereiken. U dient uw pensioen namelijk altijd zelf aan te vragen.

  Natuurlijk kan het voorkomen dat u nog weet dat u pensioen heeft opgebouwd,
  maar niet meer waar. Om te achterhalen wie uw vroegere pensioenuitvoerder is
  geweest, kunt u een aantal dingen doen.
  Allereerst kunt u de website van De Nederlandsche Bank
  raadplegen. Hierop staat een overzicht van inmiddels niet meer bestaande
  pensioenfondsen met daarbij de nieuwe naam van het fonds of de
  opvolger ervan. Bij uw vroegere werkgevers kunt u informeren naar de naam en het
  adres van de pensioenuitvoerder. Ook kunt u bij een vakorganisatie informeren of
  ze daar bekend zijn en of het bedrijf deelnam aan een bedrijfstakpensioenregeling.

  Een andere mogelijkheid om uw pensioenuitvoerder te achterhalen, is bij de
  Kamer van Koophandel informeren of het bedrijf dat u zoekt wellicht van naam is
  veranderd of dat het is verhuisd, overgenomen of failliet verklaard.

  Het kan ook zijn dat uw ouder(s) en of familieleden overleden zijn en dat u
  nog recht heeft op een deel van de opgebouwde pensioenen, wezenpensioen of nabestaanden uitkering.

  Tegen een vergoeding van administratiekosten help ik u graag verder in het doolhof van instanties, om uw ‘pensioenpotjes’ te achterhalen.
  Neem contact met mij op en ik ga zo snel mogelijk voor u aan de slag.

  ​www.pensioenkwijt.nl
  Bel: 0031-(0) 6451 63 797 of e-mail:pensioenkwijt@hotmail.com

  U HEEFT TOCH OOK RECHT OP UW PENSIOEN!

  Antwoord
 2. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 28 januari 2019 Betreft Verzamelbrief Pensioenonderwerpen

  daaruit:
  ‘Vergeten pensioenen’
  In oktober 2018 heeft het lid Van Rooijen (50PLUS) Kamervragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het AD, ‘Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen’. In antwoord op deze vragen heb ik aangegeven in overleg te willen treden met de sector om een passende oplossing te vinden voor de knelpunten die worden ervaren (Kamerstukken II 2018/19, Aanhangsel van de handelingen nr. 728). Hierbij informeer ik u over de uitkomst daarvan.
  (…)
  Pensioenuitvoerders hebben nog vele pensioenrechten op de lat staan, die niet uitgekeerd kunnen worden omdat pensioenuitvoerders over onvoldoende informatie met betrekking tot de rechthebbenden beschikken. Het gaat daarbij met name om kleine pensioenen. Voor de zoektocht naar de ontbrekende gegevens kan een pensioenuitvoerder gebruik maken van de informatie uit de Basisregistratie personen (BRP) en van het UWV en de SVB. De sector heeft aangegeven dat deze informatie niet in alle gevallen afdoende is om de ontbrekende informatie te verkrijgen. In het artikel in het AD wordt gesteld dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een belemmering kan vormen voor pensioenuitvoerders om deze ontbrekende informatie te achterhalen.
  Pensioenuitvoerders hebben aangegeven op grond van de AVG geen toegang meer te hebben tot bepaalde bestanden.
  De Basisregistratie personen (BRP) bestaat uit twee registers, te weten het ingezetenen deel (de gemeenten) en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). De RNI bevat persoonsgegevens over personen die in het buitenland wonen. Pensioenuitvoerders hebben tot op heden toegang tot de RNI, voor zover het betrekking heeft op personen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt. In samenwerking tussen de SVB, Pensioenfederatie en pensioenuitvoeringsorganisatie APG wordt in 2019 gestart met een pilot, waarmee pensioenuitvoerders ook toegang krijgen tot het deel van de RNI waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
  De verwachting is dat pensioenuitvoerders met bovenstaande mogelijkheden de meeste ontbrekende persoonsgegevens weten te achterhalen om de pensioenrechten alsnog te kunnen uitkeren.
  De Minister van Sociale Zaken
  en Werkgelegenheid,
  W. Koolmees
  Zieverder:

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/28/kamerbrief-verzamelbrief-pensioenonderwerpen

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.