Selecteer een pagina

Vervallen Anw-compensatie en verbeteringen nabestaandenpensioen ABP

dec 20, 2017

Per 1 januari gaan er een aantal wezenlijke dingen veranderen in de ABP-regeling. Deze wijzigingen waren onontkoombaar omdat de oude regeling op onderdelen veel te complex geworden was en ABP deze niet meer op verantwoorde wijze kon uitvoeren. De ABP-regeling gaat door de vereenvoudigingen in totaal meer geld kosten. Er is dus in algemene zin zeker geen sprake van een bezuiniging. Het moeilijkste punt in het geheel van de afspraken is het vervallen van de Anw-compensatie (Algemene nabestaandenwet) bij overlijden na 31 januari 2018. Dit was aanvankelijk na 31 december 2017.

Het verdwijnen van de Anw-compensatie kan een grote achteruitgang van de nabestaandenvoorziening betekenen zolang de partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Daar staat een flinke verbetering van het partner- en wezenpensioen tegenover. De verbetering van het partnerpensioen betreft de verhoging van 50% naar 70% voor de opbouw vanaf 2018, inclusief doorgetelde diensttijd. Ook wordt het partnerpensioen voor de nieuwe opbouw volledig kapitaalgedekt gemaakt. Vanaf 2 januari is op MijnABP te zien wat de verbeteringen van het nabestaandenpensioen opleveren (voor wie al geen pensioen meer opbouwt wordt het partnerpensioen niet hoger). Dit voordeel zal in veel gevallen het verdwijnen van de Anw-compensatie (lang) niet kunnen compenseren. Het wegvallen van de Anw-compensatie kan dan tijdelijk, tot de partner AOW krijgt, een fors gat in de nabestaandenvoorziening slaan.

We zijn de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om een adequate verzekering van dit “Anw-hiaat” voor iedereen (en tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden) mogelijk te maken. Positief is dat voor situaties waarin er nu al sprake is van een ernstige, levensbedreigende ziekte (en daardoor onverzekerbaarheid), ABP de Anw-compensatie in stand gaat houden. Wie in deze ongelukkige toestand verkeert moet contact opnemen met ABP. Zie ook: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/anw-compensatie-vervalt-op-1-februari-2018.aspx
In alle andere gevallen zouden mensen in staat moeten zijn het risico, tijdig en tegen redelijke kosten, af te dekken. De in onze ogen verreweg beste optie was het afspreken van een aanvullend pensioenproduct bij ABP. Helaas waren de werkgevers hier niet toe bereid.

We willen nu per sector in de cao’s een goede semi-collectieve verzekering afspreken, waardoor ieder die dat wil het risico zonder medische selectie en tegen een acceptabele premie kan afdekken. Mensen die geen band met een werkgever meer hebben (gepensioneerden, arbeidsongeschikten, werklozen) zullen individueel een verzekering moeten afsluiten. Om geen enkel risico te lopen is het wel van belang dat zo’n verzekering voor 1 februari 2018 tot stand komt. Loyalis biedt bijvoorbeeld een passend product (als wordt gekozen voor een uitkeringsduur tot de AOW-leeftijd van de partner): http://loyalis.nl/werknemers/producten/form-np/index.html.
Dit product geeft een netto uitkering, dus het verzekerde bedrag kan zo’n 37% lager zijn dan het bruto gat dat er valt. Op deze manier kan heel gericht het wegvallen van de Anw-compensatie opgevangen worden.

Het kan ook een optie zijn of worden om voor de zekerheid een individuele verzekering af te sluiten als overbrugging naar een eventuele semi-collectieve verzekering via de cao. Dit als duidelijkheid daarover onverhoopt te lang zou uitblijven. Zo’n verzekering is normaal gesproken maandelijks weer opzegbaar. Dat geldt in elk geval voor het product van Loyalis.

Bij onverhoopt overlijden of ongeneeslijk ziek worden in januari zal ABP uit coulance de huidige Anw-compensatie handhaven.

Lees hier meer over de onrust die bij sommigen is ontstaan, in een uitzending van Radar van 8 januari 2018.

Bron: website CNVoverheid, 19 december 2017

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.