Selecteer een pagina

De lage rentestanden en het expireren van uw lijfrente

mei 5, 2018

Bij de huidige lage rentestanden is het zinvol om ook eens te kijken naar een beleggings-lijfrente in plaats van de standaard variant bij een bank of verzekeraar.

“Vanwege het perspectief op een hoger rendement is beleggen altijd al een interessant alternatief voor een spaarrekening geweest. Zo ook voor beleggen met een lijfrentevermogen. Echter, u dient zich wel te realiseren dat aan beleggen onlosmakelijk ook het risico van waardevermindering verbonden is. Zeker als het gaat om uw oudedagsvoorziening, doet u er verstandig aan om het risico zoveel mogelijk te beperken. Sparen is vandaag de dag ook niet meer geheel zonder risico. Door de extreem lage spaarrente, de inflatie en de Vermogensrendementsheffing (niet van toepassing bij een lijfrente) is bij sparen het resultaat vaak negatief en houd u op termijn steeds minder van uw spaargeld over.” Aldus De Telegraaf. Lees hier verder: Bron ANP/Telegraaf, 3 mei 2018 (auteur Frits Panhuyzen)

Meer informatie over de keuzes bij expirerende lijfrentes (en wat het zijn)(website NHP)

Met dank voor de signalering van dit bericht door X.

3 Reacties

 1. Het lijkt me dat deze voorlichting vooral van belang is voor mensen die in Nederland wonen. Als die vanuit Nederland emigreren tijdens de opbouwperiode of geëmigreerd zijn voordat de uitkeringsfase ingaat kunnen er problemen (van fiscale en andere aard, zoals het lastig kunne aankopen van een lijfrente ) ontstaan die eerder al op dit forum besproken zijn.

  Ik sluit niet uit dat iemand die buiten Nederland woont nog een lijfrentepolis kan afsluiten bij een in Nederland gevestigde verzekeraar of een vergelijkbaar bancair product in Nederland, maar dit zou nader onderzoek vergen. De aftrekbaarheid van koopsom of premie vanuit het buitenland onder de fiscale wetgeving van Nederland en het woonland is dan wel weer afhankelijk van het belastingverdrag met Nederland en wat de nationale wetgeving van beide landen daarover bepalen. Zo ook de belastbaarheid van lijfrente-uitkeringen. Daarbij kan dan bovendien nog het interpretatieprobleem spelen dat soms het woonland een lijfrente anders kwalificeert dan Nederland (bijv. als een pensioen), mede afhankelijk van de poliscondities en de vorm van een uitkering.
  Uiteraard kan men ook kiezen voor de opbouw van lijfrente in het woonland op basis van de daar beschikbare voorzieningen en geldende regelgeving, zowel als de latere lijfrente-uitkering. Dat is dan vooral van belang voor degenen die op wat jongere leeftijd immigreerden. Je vermijdt dan wel de bovengenoemde complicaties bij emigratie.

  Antwoord
 2. Ja, die oplossing van lijfrente uitkeren aan een begunstigde in een ander woonland dan Nederland is er, maar onder bepaalde condities die er vaak op neerkomen dat je min of meer verplicht bent dat te doen bij de (Nederlandse) verzekeraar bij wie je het kapitaal hebt opgebouwd. Wonend in Nederland heb je echter keuzevrijheid van verzekeraars en er zijn websites waarbij je een keus kunt maken om de meest profijtelijke te kiezen.
  Reeds voor deze oplossing is gevonden in overleg met VvV, DNB en Min van Financiën bestond de mogelijkheid de in Nederland opgebouwde lijfrente aan te kopen bij een Nederlandse, maar in je woonland genotificeerde, verzekeraar (genotificeerd voor het doel van lijfrente), maar dat zijn er slechts enkele en ook niet per se in alle woonlanden.

  Zie https://www.verzekeraars.nl/media/4685/lijfrente-buitenland-mrt2018.pdf voor die oplossing (waarvan ik begrijp dat er nog vervolg komt)

  Waar het hier echter om gaat is de mogelijkheid dat je een overeenkomst aangaat met een Nederlandse verzekeraar (of bank) voor een verzekering die tot een lijfrente zal opbouwen vanuit je woonland, en later zal uitkeren. De mogelijkheid bestaat in theorie ook (op basis van die notificatie), maar wordt in de praktijk in de relatie met Nederland weinig gebruikt. Frits Panhuyzen zal dat kunnen bevestigen (vooral Schouten van Aegon heeft overigens gepubliceerd over de juridische aspecten van grensoverschrijdende lijfrenteproducten).

  Wie zich vanuit het buitenland dus wendt tot een Nederlandse verzekeraar zal echter ook rekening moeten houden met de fiscale aspecten van zo’n “grensoverschrijdende” verzekering, zowel bij afsluiting, in de opbouwfase als in de uitkeringsfase.

  Niet uit te sluiten valt dat specifieke produkten in het eigen woonland ontwikkeld zijn met speciale fiscale voordelen onder de woonlandwetgeving die elders (in Nederland) juist niet te verkrijgen zijn. Ik meen dat Frankrijk dergelijke produkten kent. Anderzijds, als men slechts tijdelijk in het woonland woont en wenst terug te keren naar Nederland, is er soms misschien wat meer voor te zeggen om een lijfrenteverzekering (waarvan er dus ook nog allerlei vormen zijn) die gaat uitkeren na terugkeer naar Nederland.

  Het verschil in voordeel tussen rendement op beleggen (maar denk aan de kosten die verzekeraars in rekening brengen en het beleggingsrisico) en rente op spaarrekeningen zal in alle EU/EER landen gelden.

  De EC heeft een voorstel voor een regeling van Paneuropese pensioenprodukten (PEPP), gericht op de derde pijler – waaronder lijfrentes – gedaan die de genoemde problemen van grensoverschrijding moeten oplossen, in feite een Europese markt voor deze verzekeringsproducten scheppen. Dat is echter nog niet in werking als het er al van zal komen, en er is veel weerstand in bepaalde lidstaten (daaronder Nederland).

  Antwoord
 3. Geachte heer X,

  Dank voor uw reactie. Laat ik voorop stellen dat wij als SynVest beleggingsoplossingen bieden voor netto beleggingen en lijfrentes in Nederland. Wij geven per definitie geen fiscaal advies, dat moet je aan specialisten over laten. Uiteraard zijn wij op de hoogte van de mogelijkheden periodieke lijfrente-uitkeringen uit te laten keren aan iemand die in het buitenland woont en daarbij kunnen we ook aangeven hoe dan te werk te gaan. Wat we natuurlijk vaak tegen komen is dat men, toen men nog in Nederland woonde, een lijfrente heeft opgebouwd en pas later naar het buitenland is vertrokken. Vroeger was het dan heel lastig een lijfrente uitkering aan te kopen omdat veel verzekeraars daar niet aan mee wilde werken.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.