Selecteer een pagina

Geen verblijfsrecht in het V.K. na 5 jaren verblijf zonder part. verzekering tegen ziektekosten te hebben gehad?

mei 29, 2018

Zie dit interessante artikel over het recht op permanent verblijf in het V.K. voor inactieve immigranten in verband met voorafgegane voldoende (particuliere) ziektekostenverzekering. Ik vraag mij af of dit probleem ook bij andere lidstaten geldt. Overigens lijkt het niet om (gepensioneerde) verdragsgerechtigde immigranten te gaan:

http://europeanlawblog.eu/2017/03/17/the-uk-and-sickness-insurance-for-mobile-citizens-an-inequitable-mess-for-brexit-negotiators-to-address/

Toelichting (jdv): Het ziet er naar uit dat de Britse autoriteiten een bepaling uit de Europese Verblijfsrichtlijn reeds thans, en mogelijk met het oog op Brexit, gaan gebruiken om permanent verblijf in het V.K. van niet-actieve EU burgers na 5 jaren te weigeren, onder het argument dat ze geen voldoende private ziektekostenverzekering hadden gedurende de eerste 5 jaren van verblijf. Dit ondanks het feit dat de meesten van hen wel al toegang tot de National Health Service hadden verkregen gedurende de 5 jaren na binnenkomst in het V.K.  Of het EHvJ een dergelijk beleid toelaatbaar zou achten is nog de vraag, maar er is nog geen procedure om dit te toetsen. Het is van groot belang, niet alleen voor de verblijfsstatus van EU burgers wonend in het V.K. en in het kader van de Brexit zaak, maar ook omdat andere EU lidstaten dit zouden kunnen gaan navolgen.

Ik vraag mij af of dit probleem ook bij andere lidstaten geldt. Overigens lijkt het niet om (gepensioneerde) verdragsgerechtigde immigranten te gaan.

 

0 reacties