Selecteer een pagina

Gevolg van voorgenomen invoeren tweetaks voor buitenlands belastingplichtigen

jun 13, 2018

Staatssecretaris Menno Snel antwoordde (onder meer) dit aan de Tweede Kamer:

Datum 9 mei 2018 . Betreft Feitelijke vragen Fiscale beleidsagenda

Vraag 81.   Wat gebeurt er met de schijven zodra de tarieven samengetrokken worden in de tweetaks? Blijven deze in stand of wordt ook het aantal schijven verminderd? Indien dit laatste, wat is dan het effect op de premies die in de schijven zitten?  

Antwoord op vraag 81. Het samentrekken van een aantal tarieven vermindert het aantal schijven. In de kalenderjaren 2019 en 2020 worden de drie laagste tarieven steeds verder in lijn gebracht, totdat in 2021 het tarief (inclusief premie volksverzekeringen) 36,95% bedraagt. Daarnaast wordt het huidige toptarief in drie stappen verlaagd tot 49,50% in 2021. Voor belastingplichtigen die gedeeltelijk of in het geheel niet-premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen, zoals AOW-gerechtigden of buitenlands belastingplichtigen, geldt tot een inkomen van € 33.994 (2018) het belastingtarief van de inkomstenbelasting van 9,30% (2021), aangevuld met de op de belastingplichtige van toepassing zijnde premie voor de volkverzekering(en).Dit verschilt niet van de huidige situatie.

1 Reactie

  1. In een column vorig jaar op deze site n.a.v. het nieuwe Regeerakkoord wees ik op het dreigende gevaar dat buitenlands belastingplichtigen met een extreme belastingverhoging zouden worden geconfronteerd als gevolg van invoering van een tweeschijventarief (nu dus “tweetaks” genoemd. Dat gevaar lijkt afgewend nu kennelijk voor de optie is gekozen waarbij het huidige verschil in systematiek tussen belastingheffing en premieheffing volksverzekeringen blijft gehandhaafd. Het lage belastingtarief in de nieuwe eerste belastingschijf (die ongeveer een samenvoeging van de eerste drie huidige zal zijn) wordt dus 9,30% in 2021. Dat kan voor de allerlaagste inkomens (van buitenlands belastingplichtigen) een verhoging betekenen, maar nog wel valt af te wachten hoe het met heffingskortingen zit (waar overigens in principe slechts kwalificerende buitenlands belastingplichtigen van kunnen profiteren in de belastingsfeer). Zodra meer details bekend worden, voor het eerst bij het Belastingplan 2019, zal ik daar verder op ingaan.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.