Selecteer een pagina

Het leven van pensionado’s in Italië

jun 18, 2018

‘Ik vertrek’ doet het goed als televisieprogramma. Maar hoe vergaat het de groeiende groep senioren die met het pensioen in zicht Nederland geheel of gedeeltelijk achter zich laten?   Lees verder over onderzoek van het Nederlandse NIDI op: https://www.nidi.nl/nl/demos/2018/03/01

3 Reacties

 1. Het zo genaamde “onderzoek” van de pensionado’s in Italië gelezen en herlezen. In het betreffende artikel wordt de regio Le Marche aangehaald, maar het zou zomaar elke andere regio in Italië geweest kunnen zijn; zelfs zomaar een ander Europees land, gelegen ten zuiden van Nederland.
  Niks bijzonders dus en de andere (echte) pensionado’s die in Italië met overtuiging leven, zullen minstens glimlachen om dit z.g. wetenschappelijk onderzoek.

  Het lijkt er sterk op dat dit artikel werd geschreven omdat er ergens kopij op tafel moest komen, want dit stuk mag de naam “onderzoek” niet dragen, tenzij het bijeen rapen van wat op internet gevonden cijfers daarvoor voldoende is.

  Overigens, de opmerkingen in het artikel over de geometra, als verlengstuk van de gemeente/overheid, werd onjuist weergegeven. Een geometra is een bouwkundige die op vrijwillige basis kan worden ingehuurd en niet verbonden is aan de gemeente of andere overheid.

  Het leven van een Nederlandse pensionado in Italië is heel wat anders dan van een Nederlander die in Italië een vakantiehuis heeft.
  Men moet die 2 verschillende groeperingen niet op één grote hoop gooien, zoals in het bewuste artikel werd gedaan. Immers, beide groeperingen hebben een heel andere doelstelling voor ogen om naar Italië te gaan.

  Het mag al duidelijk geworden zijn dat ik zo’n pensionado ben, die vanaf 2001 met overtuiging permanent in Italië verblijft, t.w. in de Regio Calabrië.
  Ik ga hier geen kritiek uiten op Nederland of op Nederlanders in Italië, integendeel, maar ik ben nog steeds heel blij hier te wonen en geïntegreerd te zijn in dit deel van Italië.

  Kortom, geloof niet alles wat je zomaar in een artikel leest, ook niet onder het kopje “wetenschappelijk onderzoek”.

  Niettemin, groeten aan eenieder die Italië een warm hart toedraagt.

  Antwoord
  • Ik ben gepensioneerd en ben van plan me in Umbria te vestigen, allereerst door een klein appartement te huren in een kleine plaats zoals Montefarco, om op ten duur te zoeken naar een koophuis.
   Met jaarlijke pensioen inkomen is zeer beperkt (beneden het 23.000 Euro niveau).
   Weet u eventueel wat m’n belastingplicht zal zijn?
   U zou mij met deze informatie erg kunnen helpen.

   Antwoord
   • Bedrijfspensioenen zijn krachtens art. 18 van het belastingverdrag door het woonland te belasten (art. 18 DBV) , overheidspensioenen door het herkomstland
    op grond van art. 19 lid 2 (in beginsel), en AOW onder het restartikel 22 door het woonland. Er is bij mijn weten geen snelle wijziging van het DBV te voorzien op dit moment.

    Uit het belastingverdrag met Italië:
    Artikel 18. Pensioenen

    • 1 Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 19, tweede lid, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een van de Staten terzake van een vroegere dienstbetrekking, slechts in die Staat belastbaar.
    • 2 Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid mogen pensioenen en andere soortgelijke beloningen die geen periodiek karakter dragen en ter zake van een in de andere Staat uitgeoefende vroegere dienstbetrekking worden betaald aan een inwoner van een van de Staten, die een onderdaan is van de andere Staat zonder onderdaan van de eerstbedoelde Staat te zijn, in die andere Staat worden belast.
    Artikel 19. Overheidsfuncties
    • Lid 2
    o a. Pensioenen betaald door, of uit fondsen in het leven geroepen door, een van de Staten of een staatkundig of administratief onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of dat onderdeel of dat publiekrechtelijk lichaam, zijn slechts in die Staat belastbaar.
    o b. Deze pensioenen zijn echter slechts in de andere Staat belastbaar, indien de genieter inwoner en onderdaan is van die Staat en geen onderdaan is van de Staat waaruit de pensioenen afkomstig zijn.
    • 3 De bepalingen van de artikelen 15, 16 en 18 zijn van toepassing op beloningen en pensioenen ter zake van diensten bewezen in het kader van een op winst gericht bedrijf, uitgeoefend door een van de Staten of een staatkundig of administratief onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.